Dr. Carla Haelermans: "Oefenen met Muiswerk werkt"

Op 24 juni hebben onderzoekers tijdens de Onderzoeksconferentie 2015 van Kennisnet in Den Haag met korte 'pitches' de laatste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd op het gebied van onderwijs en ict. Ook de producten van Muiswerk Educatief zijn uitgebreid onderzocht.

Dr. Carla Haelermans presenteerde: 'Het effect van digitaal adaptief oefenen en ouderbetrokkenheid'. In deze presentatie gaf zij antwoord op vragen als:

  • Wat is het effect van digitaal adaptief oefenen met Muiswerk op taal- en rekenprestaties van leerlingen in de onderbouw van het VO?
  • Wat is het effect van de ouder-app Muismeter op het oefengedrag van deze leerlingen?
  • Zijn deze effecten voor leerlingen van alle leerjaren en onderwijstypen hetzelfde?

Bij de bevindingen werd onder andere aandacht gegeven aan het wisselende oefengedrag van leerlingen. Leerlingen blijven leerlingen en de ene leerling is sneller gemotiveerd dan de andere leerling. Het effect van de ouder-app 'Muismeter' op het oefengedrag verschilt per leerjaar. Dit vonden wij een verrassende uitkomst.

De belangrijkste conclusie is dat adaptief digitaal oefenen voor taal en rekenen werkt! Dit komt niet zozeer door het digitale aspect van de programma's; het wordt vooral veroorzaakt door het adaptieve en individuele karakter van Muiswerk.

Bekijk de presentatie of de video.