Woorden Spaans is een programma voor het aanleren van Spaanse woorden en het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

Inhoud

400

woorden

194

uitlegschermen
en animaties

84

oefeningen

2551

vragen

3

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Thema's Woorden Spaans

  • La familia
  • Las partes del cuerpo
  • La casa
  • Palabras de la escuela
  • Palabras útiles
  • El tiempo
  • De vacaciones
  • El supermercado
  • Palabras útiles (2)
  • Repetición
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Spaans.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Spaans.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Woorden Spaans wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

Ga terug naar het productoverzicht Moderne Vreemde Talen.