Testsuite 5 Protocol Dyslexie mbo geeft informatie over de kans dat een student dyslectisch is én hij levert informatie over taal- en rekenproblemen. De suite bevat IDAA-mbo, een online dyslexietest waar de student ongeveer 45 minuten mee bezig is, en is voor alle instroom van alle mbo-opleidingen.

Omschrijving Testsuite 5

Unieke kenmerken

 • onderdeel van het Protocol Dyslexie mbo;
 • korte afnametijd van ongeveer 45 minuten;
 • door de student zelf te bedienen;
 • uitslag direct beschikbaar en eenvoudig te interpreteren;
 • ontwikkeld in samenwerking met en genormeerd door de UvA en Hogeschool Lessius;
 • Cotan-gecertificeerd.

Inhoud
De interactieve dyslexietest IDAA-mbo bestaat uit zeven subtests.

 • Laat zien wie je bent
  Dit is een vragenlijst die informatie verzamelt over de ervaringen van de student met taal en lezen. De verzamelde gegevens geven wellicht een verklaring voor de uitslagen van de andere testen.
 • Bommetjes
  Deze subtest meet de basale reactiesnelheid bij geflitste, niet-talige stimuli. Als het vermogen om snel onderscheid te maken tussen visuele symbolen niet intact is, moet daar bij het interpreteren van de gegevens van de andere flitstesten rekening mee worden gehouden.
 • Flitslezen Pseudowoorden en Flitstypen Pseudowoorden
  Deze subtests meten de mate van automatisering van de lees- en spellingvaardigheid. Ze doen een groot beroep op fonologisch recoderen. Een zwakke score op deze subtests is een indicatie van dyslexie.
 • Flitstypen Woorden
  Ook de subtest Flitstypen Woorden meet de mate van automatisering van de lees- en spellingvaardigheid. Hier is herkenning op woordniveau wel mogelijk omdat het om bestaande woorden gaat. Vergelijking met Flitstypen Pseudowoorden indiceert eventuele orthografische compensatiemogelijkheden.
 • Woordkennis
  De subtest Woordkennis meet hoe groot de kennis van Nederlandse woorden is en geeft een indicatie van het verbale leervermogen.
 • Snelrekenen
  Deze subtest meet de mate van automatisering van de basale bewerkingen van het rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen).

Resultaten
Muiswerk Testsuite 5 Protocol Dyslexie mbo geeft informatie over de ernst en de aard van de leesproblemen om dyslexie te kunnen identificeren en informatie over het samengaan van leesproblemen met problemen in de woordenschat en het rekenen. Informatie die nodig is voor verder diagnostisch onderzoek en het inzetten van hulpmiddelen.

Voorbeeldvraag subtest vragenlijst van de interactieve dyslexietest
Voorbeeldvraag subtest flitslezen pseudowoorden van de interactieve dyslexietest
Voorbeeldvraag subtest snelrekenen van de interactieve dyslexietest
Voorbeeld resultaat Interactieve dyslexietest

Gecombineerde leerproblemen

Primair is Testsuite 5 een dyslexietest. De combinatie van subtests die de automatisering van het lezen meten zijn echter aangevuld met tests die woordkennis en automatisering van het rekenen meten. Het doel hiervan is problemen bij een, twee of drie van deze vaardigheden te kunnen signaleren. Dit omdat de problemen geregeld gecombineerd voorkomen bij mbo-studenten.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.