Muiswerk wordt dit schooljaar nog completer! Verschillende nieuwe modules voor rekenen, Nederlands en Engels zullen in (de loop van) dit schooljaar toegevoegd worden.

Turborekenen 20
Op jullie verzoek is het pakket rekenen uitgebreid met een splinternieuwe rekenmodule: Turborekenen 20. Je kunt je leerlingen eindeloos laten oefenen met sommen tot 20, ook náást de rekenoefeningen waar zij al aan werken.

Spelling 3
Ook zijn wij gestart met de ontwikkeling van een hele nieuwe lijn spelling voor groep 3 t/m 8. In de decembermaand zal eerst spelling voor groep 3 toegevoegd gaan worden aan het pakket taal. Wanneer de leerlingen alle letters kunnen lezen en schrijven, kunnen zij starten met oefenen in deze module.

Engels: Words A1-A2
De Engelse woordkennis verschilt in het basisonderwijs erg per leerling. In het pakket voor de basisschool zat al Words A0-A1. Met de nieuwe module kunnen ook sterke leerlingen verder oefenen met hun Engelse woordenschat. Begin november is deze module toegevoegd.

Engels: Grammar A1-A2
Ook voor de Engelse grammatica kunnen leerlingen nu verder oefenen tot A2-niveau! Het meervoud van zelfstandige naamwoorden en de present continuous zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen. Begin november is deze module toegevoegd.

 

 

Bijgewerkt op 3-12-2019