Iedere basisschool zet Muiswerk op een andere manier in; een manier die past bij hun visie op onderwijs. Meester Bram bezocht drie basisscholen en interviewde leerkrachten en leerlingen over Muiswerk.

Emmausschool Rotterdam

De Emmausschool in Rotterdam is een school met kinderen afkomstig uit meer dan dertig landen. Muiswerkprogramma’s zijn hier eerst met succes ingezet om de taalachterstanden te verkleinen en om het taalniveau van kinderen omhoog te krijgen en te houden. Inmiddels wordt Muiswerk breed ingezet in alle groepen. De ict-coördinator, een leerkracht en een leerling komen uitgebreid aan het woord en vertellen over hun ervaringen.

Sterrenschool Apeldoorn

Sterrenschool Apeldoorn richt zich op brede (talent)ontwikkeling van kinderen. De school werkt groepsdoorbrekend. Muiswerk biedt kinderen de mogelijkheid om op hun eigen leerlijn te werken, met name voor rekenen. De leerkracht vertelt over de reden waarom Muiswerk hier goed werkt, over meer bewegen en meer dóen in de klas en over leerlingen die zelf om extra uitleg vragen. De leerlingen komen ook aan het woord en vertellen hoe zij met Muiswerk werken, wat zij moeilijk vinden en hoe cool een Muiswerkdiploma is.

School Kastanjelaan Leiderdorp

Bij School Kastanjelaan in Leiderdorp werken kinderen in de ochtend aan de zaakvakken en de middag brengen ze door in zelfgekozen ‘ateliers’ over tekenen, koken, filosoferen, dans of bijvoorbeeld extra gymles. Muiswerk wordt zowel methodevervangend ingezet, bijvoorbeeld voor begrijpend lezen, als naast de methode gebruikt. Leerlingen werken met Muiswerk aan individuele weektaken voor rekenen en taal. In deze video vertellen leerkracht en leerlingen hoe dat er in de praktijk uitziet.