Het Pakket PrO Formuleren bevat twee modules die aandacht besteden aan de belangrijkste stof op het gebied van formuleren.

Inhoud

318

uitlegschermen
en animaties

127

oefeningen
 
 

2003

vragen

285

leesteksten

4

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Module in het Pakket PrO Formuleren

  • Formuleren 1F: dle 50 (begin groep 8) tot 1F.
    In Formuleren 1F wordt aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden die op de basisschool op het gebied van formuleren worden behandeld. Aan bod komt onder andere woordkeuze, voornaamwoorden, voorzetsels, zinsbouw en congruentie.
  • Formuleren 2F: 1F tot 2F.
    In Formuleren 2F wordt aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs op het gebied van formuleren veelal behandeld worden. Aan bod komt onder andere persoonsvorm en zinsdeel, congruentie, verwijzingen, voorzetselgebruik, woordkeus en woordvolgorde en teksten indelen.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Formuleren 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Formuleren 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in gesproken uitlegschermen met voorbeelden en in animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen krijgt de leerling nuttige feedback en hij kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw oproepen. De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.