Het Pakket PrO Getallen bestaat uit zeven modules en bestrijkt de basis rekenvaardigheden.

Inhoud

4900

afbeeldingen

872

uitlegschermen
en animaties

522

oefeningen

34.034

vragen

32

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Getallen

 • Rekenen op maat 4: dle 10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
  Rekenen op maat 4 bestaat uit basisstof en extra stof voor verrijking. De volgende domeinen komen aan bod: getallen en getalrelaties, bewerkingen voor hoofdrekenen, meten en meetkunde, tijd en geld.
 • Rekenen op maat 5: dle 10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
  Deze module gaat verder waar Rekenen op maat 4 gebleven is. De domeinen worden verder uitgediept en geoefend. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen basisstof en verrijkingsstof.
 • Rekenen op maat 6: dle 20 (begin groep 5) tot dle40 (begin groep 7).
  In Rekenen op maat 6 wordt de leerstof uitgebreid met de volgende domeinen: bewerkingen voor cijferen, breuken, procenten, verhoudingen, kommagetallen, tabellen en grafieken. Rekenen op maat 6 bevat naast de basisstof ook optionele verrijkingsstof.
 • Rekenen op maat 7: dle 30 (begin groep 6) tot dle50 (begin groep 8).
  Deze module volgt op Rekenen op maat 6 en biedt meer oefening en verdieping van de behandelde domeinen. Rekenen op maat 7 bevat basisstof en optionele verrijkingsstof voor extra uitdaging.
 • Rekenen op maat 8: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Rekenen op maat 8 is de laatste module in de reeks. Naast extra oefening en verdieping wordt de leerstof uitgebreid met oriëntatie in het getallengebied tot 1.000.000.000 en schatten. Ook in deze module is onderscheid gemaakt tussen basisstof en verrijkingsstof.
 • Getallen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Getallen 1F bevat de domeinen: optellen en aftrekken, tafels, vermenigvuldigen en delen, eenvoudige en lastige breuken, orde van grootte, getalkennis, reëel rekenen en de rekenmachine. De laatste rubrieken bestaan uit verrijkingsoefeningen.
 • Getallen 2F: 1F tot 2S.
  In Getallen 2F worden de basisvaardigheden uitgebreid en daarnaast komen onder andere negatieve getallen, machten, wortels en kwadraten en de bijbehorende rekenregels aan bod.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Rekenen op maat 5.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Rekenen op maat 7.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Getallen 1F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Getallen wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.