Het Pakket PrO Grammatica bestaat uit drie modules en bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica.

Inhoud

404

uitlegschermen
en animaties

224

oefeningen

6229

vragen

6

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

3

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Grammatica

  • Grammatica op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
    Grammatica op maat behandelt alle basisonderwerpen die nodig zijn voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Er is ook een verzamelrubriek waarmee de complete stof geoefend kan worden.
  • Grammatica 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
    Grammatica 1F bestaat uit twee delen: woordsoorten en zinsdelen. Woordsoorten besteedt aandacht aan zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijvoeglijk naamwoord afgeleid van deelwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord en voornaamwoord. Zinsdelen behandelt zin, onderwerp, persoonsvorm, hoofdzin, bijzin, zinsdeel, lijdend voorwerp en werkwoordelijk gezegde.
  • Grammatica 2F: 1F tot 2F.
    Deze module gaat door waar Grammatica 1F stopte. Het behandelt werkwoorden en werkwoordsvormen, zelfstandig naamwoord en lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, telwoord, voornaamwoorden, voorzetsel, voegwoord, alle woordsoorten, zinnen en zinsdelen, onderwerp en getal, gezegde en persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van het pakket PrO Grammatica wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.