Het Pakket PrO Leestekens bestaat uit drie modules die zich richten op interpunctie en hoofdletters.

Inhoud

297

uitlegschermen
en animaties

132

oefeningen

5189

vragen

6

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

3

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Leestekens

  • Leestekens op maat: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
    Leestekens op maat behandelt de leestekens die op de basisschool aangeleerd horen te worden. De rubrieken van Leestekens op maat zijn ingedeeld op basis van de door de inspectie genoemde leerinhouden. Voorafgaand aan de behandeling van de leestekens is echter een rubriek toegevoegd die zich richt op het ontwikkelen van intuïtie en inzicht in het afbakenen van zinnen. Naast de leestekens worden ook hoofdletters en spellingtekens behandeld.
  • Leestekens 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
    Leestekens 1F behandelt de onderwerpen: zinnen indelen, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, puntkomma, haakjes, dubbele punt en aanhalingstekens, hoofdletters en kleine letters, uitspraaktekens.
  • Leestekens 2F: 1F tot 2F.
    Ook deze module gaat over interpunctie en hoofdletters. Het behandelt de volgende onderwerpen: zinnen en afsluittekens, komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, hoofdletters, trema en apostrof, accenten, afbreken en koppelen.
Voorbeeld van een oefening van Leestekens 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De modules Leestekens 1F en Leestekens 2F gaan uit van rubrieken die oplopen in moeilijkheidsgraad. De programma's bevatten veel productieve oefeningen waarbij leerlingen zelf leestekens in zinnen of teksten moeten plaatsen.

De stof wordt uitgelegd in de uitlegschermen met voorbeelden en in animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen krijgt de leerling nuttige feedback en hij kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw oproepen. De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.