Het Pakket PrO Lezen bevat zeven modules en is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar referentieniveau 2F voor begrijpend lezen.

Inhoud

727

uitlegschermen
en animaties

474

oefeningen
 
 

8429

vragen
 
 

18

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

7

totaaltoetsen
 
 

Modules in het Pakket PrO Lezen

 • Begrijpend Lezen 1JV: dle 10 (begin groep 4) tot dle 50 (begin groep 8).
  Begrijpend Lezen 1JV is gemaakt voor (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Aan bod komen o.a. titel, onderwerp, illustratie, volgorde van zinnen, voorspellen van informatie, alinea’s, woordenboekgebruik, verwijswoorden, omgaan met moeilijke woorden en soorten teksten.
 • Begrijpend Lezen 2JV: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
  Deze module gaat een stapje verder wat niveau betreft. Het programma besteedt aandacht aan manieren van lezen, onderwerp, bedoeling van de schrijver, soorten teksten, moeilijke woorden afleiden en opzoeken, voorspellen, verwijswoorden, hoofd- en bijzaken, hoofdgedachte, mening, reden, conclusie, oorzaak en gevolg en kritisch lezen.
 • Leesstart: dle 00 (kleutergroep) tot dle 10 (begin groep 4).
  Leesstart richt zich op het leren herkennen van eind- en beginrijm, het manipuleren en samenvoegen van klanken en op letterkennis.
 • Lezen 1F: dle 40 (groep 7) tot en met 1S.
  Lezen 1F is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar 1F voor begrijpend lezen. De onderwerpen zijn: onderdelen van teksten, teksten verkennen, omgaan met moeilijke woorden, tekstsoort en schrijversbedoeling, feit, mening, reden, argument, signaalwoorden, onderwerp, informatie uit teksten halen.
 • Lezen 2F: 1F tot 2F.
  Lezen 2F is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar 2F voor begrijpend lezen. De module behandelt manieren van lezen, teksten verkennen, omgaan met moeilijke woorden, tekstsoort en schrijversbedoeling, feit, mening, reden argument, signaalwoorden, onderwerp, hoofdvraag, hoofdgedachte, informatie uit teksten halen.
 • Praktijkgericht Lezen 1: dle 20 (begin groep 5) tot iets onder 1F.
  Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen. De onderwerpen die worden behandeld zijn: teksten herkennen, pictogrammen en logo's, verkeersborden, borden op het werk, weerkaarten, wenskaarten, informatie in de winkel, reclame en de krant lezen.
 • Praktijkgericht Lezen 2: dle 30 (begin groep 6) tot 1F.
  Deze module gaat verder waar Praktijkgericht Lezen 1 stopt. Aan bod komen de onderwerpen: informatieborden onderweg, informatie in het ziekenhuis, weer en reisplanner, handleiding, recepten, etiketten en bijsluiters van medicijnen, etiket en verpakking, de persoonlijke brief, de zakelijke brief, formulieren, roosters en tabellen, grafieken, plattegrond en kaart, huis-aan-huisblad en advertenties, de krant lezen.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Begrijpend Lezen 1JV.
Voorbeeld van een oefening van Lezen 1F.
Voorbeeld van een oefening van Lezen 2F.
Voorbeeld van een oefening van Praktijkgericht Lezen 2.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in de uitlegschermen met voorbeelden en in animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen krijgt de leerling nuttige feedback en hij kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw oproepen. De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.