Het Pakket PrO Meten en Meetkunde bestaat uit twee modules en bestrijkt de basisvaardigheden van het domein meten en meetkunde.

Inhoud

1800

afbeeldingen

414

uitlegschermen
en animaties

139

oefeningen
 
 

11.365

vragen

7

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Meten en Meetkunde

  • Meten en Meetkunde 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
    Meten en Meetkunde 1F bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen en symmetrie herkennen. Het zijn de regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast.
  • Meten en Meetkunde 2F: 1F tot 2S.
    In Meten en Meetkunde 2F wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, en coördinaten. In niveau 2 komen ook de berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige bewerkingen translatie en spiegelen aan bod. Daarnaast wordt het begrippenkader verder uitgebreid met parallel en loodrecht en de diverse deellijnen.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Meten en Meetkunde 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Meten en Meetkunde 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Meten en Meetkunde 1F en 2F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.