Het Pakket PrO Nederlands 1F bevat alle oefenmodules op het 1F-niveau.

Inhoud

1000

uitlegschermen
en animaties

507

oefeningen

15.376

vragen

17

diagnostische en evaluerende toetsen

6

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Nederlands 1F

 • Begrijpend Lezen 2JV: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
  Deze module gaat een stapje verder wat niveau betreft. Het programma besteedt aandacht aan manieren van lezen, onderwerp, bedoeling van de schrijver, soorten teksten, moeilijke woorden afleiden en opzoeken, voorspellen, verwijswoorden, hoofd- en bijzaken, hoofdgedachte, mening, reden, conclusie, oorzaak en gevolg en kritisch lezen.
 • Formuleren 1F: dle 50 (begin groep 8) tot 1F.
  In Formuleren 1F wordt aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden die op de basisschool op het gebied van formuleren worden behandeld. Aan bod komt onder andere woordkeuze, voornaamwoorden, voorzetsels, zinsbouw en congruentie.
 • Grammatica 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Grammatica 1F bestaat uit twee delen: woordsoorten en zinsdelen. Woordsoorten besteedt aandacht aan zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijvoeglijk naamwoord afgeleid van deelwoord, voegwoord, voorzetsel, telwoord en voornaamwoord. Zinsdelen behandelt zin, onderwerp, persoonsvorm, hoofdzin, bijzin, zinsdeel, lijdend voorwerp en werkwoordelijk gezegde.
 • Leestekens 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Leestekens 1F behandelt de onderwerpen: zinnen indelen, punt, vraagteken, uitroepteken, komma, puntkomma, haakjes, dubbele punt en aanhalingstekens, hoofdletters en kleine letters, uitspraaktekens.
 • Lezen 1F: dle 40 (groep 7) tot en met 1S.
  Lezen 1F is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar 1F voor begrijpend lezen. De onderwerpen zijn: onderdelen van teksten, teksten verkennen, omgaan met moeilijke woorden, tekstsoort en schrijversbedoeling, feit, mening, reden, argument, signaalwoorden, onderwerp, informatie uit teksten halen.
 • Spelling 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Deze modules oefent alle lesstof die volgens Meijerink in het basisonderwijs aangeleerd moet worden. Het gaat om de belangrijkste basisregels van de Nederlandse spelling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vorm van veel voorkomende woorddelen (opbouwspelling) en aan technieken voor het inprenten van moeilijke woorden. Speciaal voor dit doel is in elke rubriek een of meer Flitsoefeningen toegevoegd. De onderwerpen die worden behandeld: voor- en achtervoegsels, lettergrepen, één of twee letters, verlengingsregel, s of z, f of v, ei of ij, au of ou, g of ch, verkleinwoorden, meervoud zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, ie of i, c of s, c of k, x of ks, Franse en Engelse leenwoorden, opbouwwoorden en afkortingen toevoegen.
 • Werkwoordspelling 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Werkwoordspelling 1F behandelt het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden. Het bestand valt in twee delen uiteen: grammatica en werkwoordspelling. Grammatica behandelt het herkennen van werkwoorden, splitsbaar of niet, tijd van het werkwoord, persoonsvorm herkennen, onderwerp herkennen, getal van onderwerp en persoonsvorm. Werkwoordspelling behandelt stammen spellen, tegenwoordige tijd (ik, je/jij, hij, wij), verleden tijd (regelmatige en onregelmatige werkwoorden), voltooid deelwoord, infinitief, verzamelrubriek.
 • Woorden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Deze module legt de nadruk op het aanleren van kennis over woordvorming en het leren omgaan met moeilijke woorden in zinnen en teksten.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Begrijpend Lezen 2JV.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Lezen 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Spelling 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 1F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Nederlands 1F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.