Het Pakket PrO Nederlands 2F bevat alle oefenmodules op het 2F-niveau.

Inhoud

1076

uitlegschermen
en animaties

533

oefeningen

15.369

vragen

16

diagnostische en evaluerende toetsen

6

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Nederlands 2F

 • Formuleren 2F: 1F tot 2F.
  In Formuleren 2F wordt aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs op het gebied van formuleren veelal behandeld worden. Aan bod komt onder andere persoonsvorm en zinsdeel, congruentie, verwijzingen, voorzetselgebruik, woordkeus en woordvolgorde en teksten indelen.
 • Grammatica 2F: 1F tot 2F.
  Deze module gaat door waar Grammatica 1F stopte. Het behandelt werkwoorden en werkwoordsvormen, zelfstandig naamwoord en lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, telwoord, voornaamwoorden, voorzetsel, voegwoord, alle woordsoorten, zinnen en zinsdelen, onderwerp en getal, gezegde en persoonsvorm, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling.
 • Leestekens 2F: 1F tot 2F.
  Ook deze module gaat over interpunctie en hoofdletters. Het behandelt de volgende onderwerpen: zinnen en afsluittekens, komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, hoofdletters, trema en apostrof, accenten, afbreken en koppelen.
 • Lezen 2F: 1F tot 2F.
  Lezen 2F is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar 2F voor begrijpend lezen. De module behandelt manieren van lezen, teksten verkennen, omgaan met moeilijke woorden, tekstsoort en schrijversbedoeling, feit, mening, reden argument, signaalwoorden, onderwerp, hoofdvraag, hoofdgedachte, informatie uit teksten halen.
 • Spelling 2F: 1F tot 2F.
  Dit is het vervolg op Spelling 1F. Het behandelt de onderwerpen: afbreekregels, één of twee letters, verlengingsregel, meervoud, apostrof, i of ie, ei of ij, au of ou, g of ch, verkleinwoorden, bijvoeglijk naamwoord, samenstelling met e(n), k, c of x, opbouwwoorden, leenwoorden, afkortingen.
 • Strategisch Lezen 2F: 1F tot 2S.
  Strategisch lezen wordt gezien als een centrale vaardigheid in vrijwel elke studie en als een mogelijkheid om een te kleine woordenschat en leesproblemen enigszins te compenseren. Door het toepassen van strategieën leert de lezer het leesproces doelbewust te reguleren. Om zelfregulatie met betrekking tot leestaken aan te kunnen, moeten deelnemers beschikken over kennis van leesstrategieën en moeten zij deze strategieën kunnen toepassen in de juiste situaties. Resultaten van empirisch onderzoek bevestigen de veronderstelling dat leesstrategieën met succes getraind kunnen worden.
 • Werkwoordspelling 2F: 1F tot 2F.
  Dit programma is het vervolg op Werkwoordspelling 1F. Het behandelt dezelfde onderwerpen als Werkwoordspelling 1F, maar dan op een hoger niveau.
 • Woorden 2F: 1F tot 2F.
  Woorden 2F heeft hetzelfde doel als woorden 1F, maar doet dat op een hoger niveau.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica 2F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Leestekens 2F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Strategisch Lezen 2F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Nederlands 2F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.