Het Pakket PrO Nederlands Op weg naar 1F bevat alle oefenmodules ter voorbereiding op het 1F-niveau.

Inhoud

4982

uitlegschermen
en animaties

1060

oefeningen

26.669

vragen

37

diagnostische en evaluerende toetsen

12

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Nederlands Op weg naar 1F

 • Begrijpend Lezen 1JV: dle 10 (begin groep 4) tot dle 50 (begin groep 8).
  Begrijpend Lezen 1JV is gemaakt voor (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Aan bod komen o.a. titel, onderwerp, illustratie, volgorde van zinnen, voorspellen van informatie, alinea’s, woordenboekgebruik, verwijswoorden, omgaan met moeilijke woorden en soorten teksten.
 • Flitsend Spellen en Lezen 1: dle 00 (begin groep 3) tot dle 30 (begin groep 6).
  Flitsend Spellen en Lezen 1 is gericht op het geven van ondersteuning bij het leren van Nederlandse woorden, om te beginnen bij de klanklettercombinaties. Het accent ligt op het spellen, maar het proces begint vanzelfsprekend met het leren herkennen van letters en woorden. Het programma heet ‘Flitsend spellen en Lezen’ omdat gebruik wordt gemaakt van de flitsaanbieding, zowel visueel als auditief (dictee).
 • Flitsend Spellen en Lezen 2: dle 10 (begin groep 4) tot dle 40 (begin groep 7).
  In tegenstelling tot lopen en praten worden lezen en spellen aangeleerd via intensieve instructie. Op het eind van de basisschool hebben de meeste leerlingen goed leren lezen en spellen; er is echter een groep die achterblijft. Voor deze leerlingen is ‘meer van hetzelfde’ vaak niet genoeg. Er is een ándere, meer fijnmazige en motiverender aanpak nodig om tot het niveau van beheersing te komen. Deze module kan gebruikt worden voor álle leerlingen die leren lezen en spellen, maar met name ook de achterblijvers zullen er, door de directe interactieve aandacht, veel profijt van hebben.
 • Flitsend Spellen en Lezen 3: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
  Deze module is het vervolg op Flitsend Spellen 1 en Flitsend Spellen 2 en is ook bedoeld voor het leren van Nederlandse woorden met behulp van de flitsaanbieding.
 • Grammatica op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Grammatica op maat behandelt alle basisonderwerpen die nodig zijn voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Er is ook een verzamelrubriek waarmee de complete stof geoefend kan worden.
 • Leesstart: dle 00 (kleutergroep) tot dle 10 (begin groep 4).
  Leesstart richt zich op het leren herkennen van eind- en beginrijm, het manipuleren en samenvoegen van klanken en op letterkennis.
 • Leestekens op maat: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
  Leestekens op maat behandelt de leestekens die op de basisschool aangeleerd horen te worden. De rubrieken van Leestekens op maat zijn ingedeeld op basis van de door de inspectie genoemde leerinhouden. Voorafgaand aan de behandeling van de leestekens is echter een rubriek toegevoegd die zich richt op het ontwikkelen van intuïtie en inzicht in het afbakenen van zinnen. Naast de leestekens worden ook hoofdletters en spellingtekens behandeld.
 • Praktijkgericht Lezen 1: dle 20 (begin groep 5) tot iets onder 1F.
  Praktijkgericht Lezen 1 is gericht op het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn informatie van alledag te begrijpen. De onderwerpen die worden behandeld zijn: teksten herkennen, pictogrammen en logo's, verkeersborden, borden op het werk, weerkaarten, wenskaarten, informatie in de winkel, reclame en de krant lezen.
 • Praktijkgericht Lezen 2: dle 30 (begin groep 6) tot 1F.
  Deze module gaat verder waar Praktijkgericht Lezen 1 stopt. Aan bod komen de onderwerpen: informatieborden onderweg, informatie in het ziekenhuis, weer en reisplanner, handleiding, recepten, etiketten en bijsluiters van medicijnen, etiket en verpakking, de persoonlijke brief, de zakelijke brief, formulieren, roosters en tabellen, grafieken, plattegrond en kaart, huis-aan-huisblad en advertenties, de krant lezen.
 • Spelling op maat 1: dle 20 (begin groep 5) tot dle 50 (begin groep 8).
  Spelling op maat 1 is eigenlijk ontwikkeld voor de basisschool, maar wordt veel gebruikt in het praktijkonderwijs. De rubrieken die voorbij komen zijn: lettergrepen, plakletters, eer-eur-oor, aai-ooi-oei, ch/g, ieuw/eeuw, verkleinwoorden, ei/ij, au/ou, ng/nk, be/ge/ver, eindletter d/t, roverwoorden en dubbelaar.
 • Spelling op maat 2: dle 30 (begin groep 6) tot 1F.
  Ook deze module was in eerste instantie ontwikkeld voor het basisonderwijs, maar wordt vooral ook ingezet in het praktijkonderwijs. De rubrieken zijn als volgt: eindletters d/t en p/b, enkel of dubbel, e/ee/é, ig/lijk, verkleinwoorden, el/er/em/en/e, s/z en f/v, bijvoeglijk naamwoord, ig/lijk/heid/aard/erd, meervoud s of 's, meervouw op -en, c/s en c/s, los of vast, hoofdletters, afbreken.
 • Werkwoordspelling op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Werkwoordspelling op maat behandelt praktisch alle onderwerpen op het gebied van de werkwoordspelling. Er is ook een verzamelrubriek waarmee het complete algoritme geoefend kan worden.
 • Woorden 2: dle 10 (begin groep 4) tot dle 40 (begin groep 7).
  Woorden 2 is bedoeld voor leerlingen die het Nederlands al enigszins beheersen. In Woorden 2 zijn ruim 600 – vaak wat langere - inhoudswoorden en uitdrukkingen gebruikt, bijvoorbeeld: je hoofd er niet bij hebben, achternicht, krokodil, bumper, automonteur, verliefd.
 • Woorden 3: dle 20 (begin groep 5) tot dle 50 (begin groep 8).
  Muiswerk Woorden 3 is bedoeld voor leerlingen die geen moeite meer hebben met de woorden van Woorden 1 en 2. In Woorden 3 zijn bijna 1000 minder frequente woorden en uitdrukkingen, gebruikt, bijvoorbeeld: madeliefje, skeelers, injectie.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Begrijpend Lezen 1JV.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Flitsend Spellen en Lezen 2.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica op maat.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Spelling op maat 1.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Werkwoordspelling op maat.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Nederlands Op weg naar 1F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.