Het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde 1F bevat alle oefenmodules op het 1F-niveau.

Inhoud

2067

afbeeldingen

706

uitlegschermen
en animaties

260

oefeningen

26.157

vragen

13

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde 1F

 • Getallen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Getallen 1F bevat de domeinen: optellen en aftrekken, tafels, vermenigvuldigen en delen, eenvoudige en lastige breuken, orde van grootte, getalkennis, reëel rekenen en de rekenmachine. De laatste rubrieken bestaan uit verrijkingsoefeningen.
 • Meten en Meetkunde 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Meten en Meetkunde 1F bestrijkt de basisvaardigheden van meten en meetkunde, maten gebruiken en omrekenen, aflezen van instrumenten, vormen herkennen en toepassen, spiegelingen en symmetrie herkennen. Het zijn de regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast.
 • Verbanden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Verbanden 1F bestrijkt de basisvaardigheden van het domein verbanden: het herkennen en toepassen van verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Ook het aflezen van het diagram en het aangeven van trends komen aan bod en er worden verschillende (eenvoudige) coördinatenstelsels behandeld en geoefend.
 • Verhoudingen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Verhoudingen 1F bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Het zijn de regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Meten en Meetkunde 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verbanden 1F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Rekenen en Wiskunde 1F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.