Het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde 2F bevat alle oefenmodules op het 2F-niveau.

Inhoud

2105

afbeeldingen

578

uitlegschermen
en animaties

198

oefeningen

20.191

vragen

19

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde 2F

 • Getallen 2F: 1F tot 2S.
  In Getallen 2F worden de basisvaardigheden uitgebreid en daarnaast komen onder andere negatieve getallen, machten, wortels en kwadraten en de bijbehorende rekenregels aan bod.
 • Meten en Meetkunde 2F: 1F tot 2S.
  In Meten en Meetkunde 2F wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, en coördinaten. In niveau 2 komen ook de berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige bewerkingen translatie en spiegelen aan bod. Daarnaast wordt het begrippenkader verder uitgebreid met parallel en loodrecht en de diverse deellijnen.
 • Verbanden 2F: 1F tot 2S.
  Verbanden 2F besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Aan bod komt ook het opstellen en uitrekenen van formules en het maken van combinatiegrafieken. Ook de introductie tot de statistiek hoort bij dit niveau. De diverse presentatievormen en het berekenen van mogelijkheden en kansen in eenvoudige situaties worden ook in deze module behandeld.
 • Verhoudingen 2F: 1F tot 2S.
  Deze module gaat verder waar Verhoudingen 1F gebleven is. Verhoudingen 2F bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Meten en Meetkunde 2F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verbanden 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Rekenen en Wiskunde 2F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.