Het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde Op weg naar 1F bevat alle oefenmodules ter voorbereiding op het 1F-niveau. Ook bevat het pakket twee modules voor het leren en automatiseren van de tafels tot en met 10.

Inhoud

5795

afbeeldingen

677

uitlegschermen
en animaties

568

oefeningen

23.808

vragen

37

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Rekenen en Wiskunde Op weg naar 1F

 • Rekenen op maat 4: dle 10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
  Rekenen op maat 4 bestaat uit basisstof en extra stof voor verrijking. De volgende domeinen komen aan bod: getallen en getalrelaties, bewerkingen voor hoofdrekenen, meten en meetkunde, tijd en geld.
 • Rekenen op maat 5: dle 10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
  Deze module gaat verder waar Rekenen op maat 4 gebleven is. De domeinen worden verder uitgediept en geoefend. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen basisstof en verrijkingsstof.
 • Rekenen op maat 6: dle 20 (begin groep 5) tot dle40 (begin groep 7).
  In Rekenen op maat 6 wordt de leerstof uitgebreid met de volgende domeinen: bewerkingen voor cijferen, breuken, procenten, verhoudingen, kommagetallen, tabellen en grafieken. Rekenen op maat 6 bevat naast de basisstof ook optionele verrijkingsstof.
 • Rekenen op maat 7: dle 30 (begin groep 6) tot dle50 (begin groep 8).
  Deze module volgt op Rekenen op maat 6 en biedt meer oefening en verdieping van de behandelde domeinen. Rekenen op maat 7 bevat basisstof en optionele verrijkingsstof voor extra uitdaging.
 • Rekenen op maat 8: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
  Rekenen op maat 8 is de laatste module in de reeks. Naast extra oefening en verdieping wordt de leerstof uitgebreid met oriëntatie in het getallengebied tot 1.000.000.000 en schatten. Ook in deze module is onderscheid gemaakt tussen basisstof en verrijkingsstof.
 • Turbotafels: dle10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
  Turbotafels is gemaakt voor het aanleren van de tafels 1 ,2, 3, 4, 5 en 10. De module een prima hulpmiddel bij het inprenten van alle tafels in fase 3.
 • Turbotafels Plus: dle10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
  Turbotafels Plus behandelt de tafels 6, 7, 8 en 9. De tafels van 2, 3, 4 , 5 en 10 worden herhaald. De module biedt volop oefening bij het automatiseren van de tafels.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Rekenen op maat 5.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Rekenen op maat 7.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Turbotafels Plus.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het pakket PrO Rekenen en Wiskunde Op weg naar 1F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.