Het Pakket PrO Tafels bestaat uit twee modules voor het leren en automatiseren van de tafels tot en met 10.

Inhoud

1412

afbeeldingen

204

uitlegschermen
en animaties

179

oefeningen

4019

vragen

15

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Tafels

  • Turbotafels: dle10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
    Turbotafels is gemaakt voor het aanleren van de tafels 1 ,2, 3, 4, 5 en 10. De module een prima hulpmiddel bij het inprenten van alle tafels in fase 3.
  • Turbotafels Plus: dle10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
    Turbotafels Plus behandelt de tafels 6, 7, 8 en 9. De tafels van 2, 3, 4 , 5 en 10 worden herhaald. De module biedt volop oefening bij het automatiseren van de tafels.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Turbotafels.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Turbotafels Plus.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Turbotafels en Turbotafels Plus wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.