Het Pakket PrO Verbanden bestaat uit twee modules en bestrijkt de basisvaardigheden van het domein verbanden.

Inhoud

1160

afbeeldingen

173

uitlegschermen
en animaties

60

oefeningen

4790

vragen

5

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Verbanden

  • Verbanden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
    Verbanden 1F bestrijkt de basisvaardigheden van het domein verbanden: het herkennen en toepassen van verschillende grafische presentaties, zoals tabel, rooster, staafdiagram, cirkeldiagram en grafiek. Ook het aflezen van het diagram en het aangeven van trends komen aan bod en er worden verschillende (eenvoudige) coördinatenstelsels behandeld en geoefend.
  • Verbanden 2F: 1F tot 2S.
    Verbanden 2F besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Aan bod komt ook het opstellen en uitrekenen van formules en het maken van combinatiegrafieken. Ook de introductie tot de statistiek hoort bij dit niveau. De diverse presentatievormen en het berekenen van mogelijkheden en kansen in eenvoudige situaties worden ook in deze module behandeld.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verbanden 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verbanden 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Verbanden 1F en 2F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.