Het Pakket PrO Verhoudingen bestaat uit twee modules en bestrijkt bestrijkt de basisvaardigheden van het domein verhoudingen.

Inhoud

695

afbeeldingen

300

uitlegschermen
en animaties

126

oefeningen

15.946

vragen

10

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Pakket PrO Verhoudingen

  • Verhoudingen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
    Verhoudingen 1F bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Het zijn de regels en vaardigheden die op de basisschool worden aangeleerd en die in het voortgezet onderwijs worden uitgebouwd en toegepast.
  • Verhoudingen 2F: 1F tot 2S.
    Deze module gaat verder waar Verhoudingen 1F gebleven is. Verhoudingen 2F bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verhoudingen 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Verhoudingen 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Verhoudingen 1F en 2F wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.