Het Pakket PrO Werkwoordspelling bestrijkt de regels van de werkwoordspelling die op de basisschool worden geleerd en waarmee in het vo wordt geoefend.

Inhoud

503

uitlegschermen
en animaties

201

oefeningen

9000

vragen

8

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

3

totaaltoetsen

Modules in het Pakket PrO Werkwoordspelling

  • Werkwoordspelling op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
    Werkwoordspelling op maat behandelt praktisch alle onderwerpen op het gebied van de werkwoordspelling. Er is ook een verzamelrubriek waarmee het complete algoritme geoefend kan worden.
  • Werkwoordspelling 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
    Werkwoordspelling 1F behandelt het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden. Het bestand valt in twee delen uiteen: grammatica en werkwoordspelling. Grammatica behandelt het herkennen van werkwoorden, splitsbaar of niet, tijd van het werkwoord, persoonsvorm herkennen, onderwerp herkennen, getal van onderwerp en persoonsvorm. Werkwoordspelling behandelt stammen spellen, tegenwoordige tijd (ik, je/jij, hij, wij), verleden tijd (regelmatige en onregelmatige werkwoorden), voltooid deelwoord, infinitief, verzamelrubriek.
  • Werkwoordspelling 2F: 1F tot 2F.
    Dit programma is het vervolg op Werkwoordspelling 1F. Het behandelt dezelfde onderwerpen als Werkwoordspelling 1F, maar dan op een hoger niveau.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Werkwoordspelling 1F.
Voorbeeld van een oefening van Werkwoordspelling 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in gesproken uitlegschermen met voorbeelden en in animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen krijgt de leerling nuttige feedback en hij kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw oproepen. De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.