Het Pakket PrO Woordkennis bestaat uit vijf modules die zich allemaal richten op het vergroten van de woordkennis.

Inhoud

417

uitlegschermen
en animaties

405

oefeningen

10.538

vragen

10

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

5

totaaltoetsen
 
 

Modules in het Pakket PrO Woordkennis

 • Woorden 1: dle 00 (kleuterklassen) tot dle 20 (begin groep 5).
  Woorden 1 is gemaakt voor de beginnende taalleerder.
 • Woorden 2: dle 10 (begin groep 4) tot dle 40 (begin groep 7).
  Omdat de programma's gevuld zijn met mooie plaatjes, foto's en geluiden, hoeven de leerlingen voor veel oefeningen nog niet te kunnen lezen.
 • Woorden 3: dle 20 (begin groep 5) tot dle 50 (begin groep 8).
  In Woorden 1, 2 en 3 samen worden meer dan 2000 woorden aangeleerd.
 • Woorden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
  Deze module legt de nadruk op het aanleren van kennis over woordvorming en het leren omgaan met moeilijke woorden in zinnen en teksten.
 • Woorden 2F: 1F tot 2F.
  Woorden 2F heeft hetzelfde doel als woorden 1F, maar doet dat op een hoger niveau.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2F.

Achtergrondinformatie

Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer gebeurt. Op de eerste plaats moet kennisgemaakt worden met de betekenis van nieuwe woorden (semantiseren). Na de semantisering moet voldoende geoefend worden om ervoor te zorgen dat leerlingen betekenissen ook onthouden (consolideren). Ten slotte gaan we na of leerlingen de betekenissen werkelijk kennen (controleren).

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.