Het Totaalpakket PrO Nederlands bevat àlle oefenmodules voor Nederlands. Dat zijn maar liefst 45 modules verspreid over de vaardigheden formuleren, grammatica, leestekens, lezen, spelling, werkwoordspelling en woordkennis. Dit rijk gevulde pakket is ideaal voor groepen leerlingen waarin de niveauverschillen groot zijn. Het pakket bevat zowel oefenmodules voor remediëring als oefenmodules voor leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging.

Inhoud

5240

uitlegschermen
en animaties

2905

oefeningen

83.036

vragen

92

diagnostische en evaluerende toetsen

46

totaaltoetsen

Modules in het Totaalpakket PrO Nederlands

 • Begrijpend Lezen 1JV: dle 10 (begin groep 4) tot dle 50 (begin groep 8).
 • Begrijpend Lezen 2JV: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
 • Flitsend Spellen en Lezen 1: dle 00 (begin groep 3) tot dle 30 (begin groep 6).
 • Flitsend Spellen en Lezen 2: dle 10 (begin groep 4) tot dle 40 (begin groep 7).
 • Flitsend Spellen en Lezen 3: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
 • Formuleren 1F: dle 50 (begin groep 8) tot 1F.
 • Formuleren 2F: 1F tot 2F.
 • Grammatica 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Grammatica 2F: 1F tot 2F.
 • Grammatica NT2 - 1: 1F tot 2F.
 • Grammatica NT2 - 2: 2F- tot 2S.
 • Grammatica NT2 - 3: 2F tot 3F.
 • Grammatica op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Leesstart: dle 00 (kleutergroep) tot dle 10 (begin groep 4).
 • Leestekens 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Leestekens 2F: 1F tot 2F.
 • Leestekens op maat: dle 30 (begin groep 6) tot 1S.
 • Lezen 1F: dle 40 (groep 7) tot en met 1S.
 • Lezen 2F: 1F tot 2F.
 • Praktijkgericht Lezen 1: dle 20 (begin groep 5) tot iets onder 1F.
 • Praktijkgericht Lezen 2: dle 30 (begin groep 6) tot 1F.
 • Schoolwoorden NT2: dle 40 (begin groep 7) tot 2F-.
 • Spelling 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Spelling 2F: 1F tot 2F.
 • Spelling op maat 1: dle 20 (begin groep 5) tot dle 50 (begin groep 8).
 • Spelling op maat 2: dle 30 (begin groep 6) tot 1F.
 • Spelling voor de bovenbouw
 • Strategisch Lezen 2F: 1F tot 2S.
 • Studievaardigheid 1F-2F: 1F tot 2S.
 • Studievaardigheid op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Uitdrukkingen 1F-2F: dle 40 (begin groep 7) tot 2F.
 • Werkwoordspelling 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Werkwoordspelling 2F: 1F tot 2F.
 • Werkwoordspelling op maat: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Woorden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Woorden 2F: 1F tot 2F.
 • Woorden 1: dle 00 (kleuterklassen) tot dle 20 (begin groep 5).
 • Woorden 2: dle 10 (begin groep 4) tot dle 40 (begin groep 7).
 • Woorden 3: dle 20 (begin groep 5) tot dle 50 (begin groep 8).
 • Woordkennis NT2 - 1: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Woordkennis NT2 - 2: dle 40 (begin groep 7) tot 1F.
 • Woordkennis NT2 - 3: dle 50 (begin groep 8) tot 2F.
 • Woordkennis NT2 - 4: 1F tot 2F.
 • Woordkennis NT2 - 5: 1S tot 2S.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Begrijpend Lezen 2JV.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Grammatica 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Praktijkgericht Lezen 1.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Werkwoordspelling 1F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden 2F.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Lezen 2F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het Totaalpakket PrO Nederlands wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Nederlands.