Het Totaalpakket PrO Rekenen en Wiskunde bevat àlle oefenmodules voor het vak Rekenen en Wiskunde, verspreid over de domeinen getallen, meten en meetkunde, verbanden en verhoudingen. Daarnaast bevat dit pakket ook modules voor de tafels. Dit rijk gevulde pakket is ideaal voor groepen leerlingen waarin de niveauverschillen groot zijn. Het pakket bevat zowel oefenmodules voor remediëring als oefenmodules voor leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging.

Inhoud

9967

afbeeldingen

1961

uitlegschermen
en animaties

1026

oefeningen

70.156

vragen

69

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Modules in het Totaalpakket PrO Rekenen en Wiskunde

 • Rekenen op maat 4: dle 10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
 • Rekenen op maat 5: dle 10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
 • Rekenen op maat 6: dle 20 (begin groep 5) tot dle40 (begin groep 7).
 • Rekenen op maat 7: dle 30 (begin groep 6) tot dle50 (begin groep 8).
 • Rekenen op maat 8: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Turbotafels: dle10 (begin groep 4) tot dle20 (begin groep 5).
 • Turbotafels Plus: dle10 (begin groep 4) tot dle30 (begin groep 6).
 • Getallen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Getallen 2F: 1F tot 2S.
 • Meten en Meetkunde 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Meten en Meetkunde: 1F tot 2S.
 • Verbanden 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Verbanden 2F: 1F tot 2S.
 • Verhoudingen 1F: dle 40 (begin groep 7) tot 1S.
 • Verhoudingen 2F: 1F tot 2S.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Rekenen op maat 8.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Meten en Meetkunde 1F.

Achtergrondinformatie

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden en animaties. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van de modules uit het Totaalpakket PrO Rekenen en Wiskunde wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen. 

De inhoud van de oefeningen en de toetsen varieert elke keer. Als de leerling dezelfde toets of oefening voor de tweede of derde keer maakt, krijgt hij steeds andere vragen.

Ga terug naar het productoverzicht Rekenen en Wiskunde.