1. Algemeen

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten van Muiswerk Educatief.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1-3 De licentie is gebaseerd op de online versie van Muiswerk waarbij geen installatie op het netwerk nodig is. De applicatie wordt geen eigendom van de school, maar de school betaalt jaarlijks een gebruiksrecht op de software. Updates worden automatisch kosteloos doorgevoerd, waardoor er altijd met de nieuwste versie gewerkt wordt.

1-4 Netwerkperformance wordt gemeten op een bedraad netwerk; Voor een normale prestatie is een internetverbinding van minimaal 10 Mbit/sec. noodzakelijk.  Bij normaal gebruik gebruikt Muiswerk Online tussen 20 en 50 kbit/sec. aan bandbreedte.

1-5 Muiswerk Educatief heeft het recht gebruikers toegang tot de applicatie te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande berichtgeving of enige vorm van compensatie indien de gebruiker, of indien er een vermoeden bestaat dat de gebruiker, handelt in strijd met hetgeen dat is opgenomen in deze voorwaarden of zich bezig houdt met misbruik of illegaal gebruik van de diensten.

2. Prijzen en licentievoorwaarden

2-1 Genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

2-2 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief administratie- en verzendkosten.

2-3 De prijzen zijn gebaseerd op een jaarlijkse licentieprijs en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Hierbij wordt een overeenkomst voor 3 jaar afgesloten, tenzij anders overeengekomen. Meer informatie is te vinden in de licentievoorwaarden.

2-4 Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, in dezelfde samenstelling, tenzij uiterlijk een maand voor de abonnementsdatum schriftelijk een opzegging of een wijziging is doorgegeven aan Muiswerk Educatief.

2-5 De prijs van de licentie is gebaseerd op het vooraf afgesproken aantal actieve online-gebruikers dat per jaar vanaf 1 augustus tot 1 augustus van elk programma gebruikmaakt. Deze aantallen worden vooraf bepaald.

2-6 De minimum afname per pakket is 5, zowel bij de eerste bestelling als bij latere uitbreidingen. Bij bestellingen van de Testsuites is het minimum aantal 25 bij de eerste bestelling en voor latere uitbreidingen. Docentenaccounts kunnen per stuk worden aangeschaft.

2-7 Het is mogelijk om de vooraf afgesproken aantallen te overschrijden, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. Bij overschrijding worden de extra online-gebruikers achteraf in rekening gebracht. Hierbij geldt een toeslag van 15 procent op de tarieven.

2-8 Niet gebruikte licenties kunnen niet worden meegenomen naar een volgend schooljaar en u ontvangt hier geen restitutie voor.

3. Verzendkosten

3-1 Per bestelling brengen wij administratie- en verzendkosten in rekening.

3-2 De hoogte van de kosten hangt af van het gewicht en de manier van verzenden. In de meeste gevallen wordt € 15,- administratie- en verzendkosten gerekend.

3-3 Buiten Nederland gelden andere tarieven.

4. Betaling

4-1 Betalen geschiedt middels een factuur. De factuur wordt digitaal verstuurd, tenzij anders is afgesproken.

4-2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling uitblijft, heeft Muiswerk Educatief het recht om zonder nadere aankondiging zowel de wettelijke rente alsmede alle met de inning gemoeide (incasso)kosten in rekening te brengen bij de gebruiker. Na herhaaldelijke waarschuwingen zal de schoolingang onbereikbaar worden gemaakt.

5. Levering

5-1 Na uw bestelling ontvangt u binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.

5-2 Alle diensten worden uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de bestelling geleverd, tenzij anders aangegeven.

5-3 Muiswerk Educatief doet haar uiterste best de levering van haar diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren.

5-4 De licentie wordt via internet beschikbaar gesteld. De gebruiker ontvangt hiervoor van Muiswerk Educatief (per e-mail) de benodigde toegangsrechten. De gebruiker heeft recht op technische en inhoudelijke (telefonische en elektronische) ondersteuning door Muiswerk Educatief.

5-5 De programma’s draaien op servers van Muiswerk Educatief. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek van de programma’s gebruikmaken (ook vanuit huis). Muiswerk Online werkt op alle computers met volwaardige browsers. Numo werkt op computers met de nieuwste versies van veelgebruikte browsers en werkt ook op de meeste iOS en Android mobiele apparaten.

5-6 Muiswerk Online zal minimaal 99% van de tijd beschikbaar zijn, uitgezonderd geplande onderhoudsmomenten op woensdagavond van 21.00 uur – 24.00 uur, maximaal 12 x per jaar.

5-7 Muiswerk Educatief is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

6. Retourneren

6-1 Muiswerk Educatief doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren indien de dienst nog niet gebruikt is.

6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Muiswerk Educatief en aangeeft waarom u uw bestelling niet wilt.

6-3 Er wordt niets teruggenomen of geruild indien de dienst reeds gebruikt is.

7. Privacyverklaring

Zie privacyverklaring.

8. Verplichtingen van gebruiker

8-1 De gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn. Mochten de gegevens wijzigen dan dient dit aan Muiswerk Educatief schriftelijk of elektronisch te worden doorgegeven.

8-2 De licentie wordt afgesloten per school. Het is niet toegestaan om gebruikers toe te laten die niet aan de eigen school verbonden zijn.

8-3 De school is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen die vanaf de doorgegeven IP-adressen uitgevoerd worden.

9. Vragen

Muiswerk Educatief streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over onze diensten en/of producten, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht (0297-523159 of info@muiswerk.nl).

10. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Muiswerk Educatief.

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de website en de producten van Muiswerk Educatief komen toe aan Muiswerk Educatief en/of haar licentiegevers. Het is de gebruikers niet toegestaan de door Muiswerk Educatief geleverde producenten en/of diensten, of delen ervan, op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Muiswerk Educatief
J.A. van Seumerenlaan 5-7
1422 XS Uithoorn
Tel 0297 361664
Fax 0297 361662
mail: info@muiswerk.nl
K.v.K. 59447427
BTW NL 853491641B01