Het belangrijkste doel van het programma Woorden Engels 2 is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

Inhoud

750

woorden

60

ingesproken uitlegschermen

42

oefeningen

1150

vragen

1

totaaltoets

Thema's Woorden Engels 2

  • useful words
  • food and drinks
  • travelling
  • school
  • in the shop
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Engels 2.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Engels 2.

Achtergrondinformatie

In Woorden Engels 1 en Woorden Engels 2 samen zijn alle 550 woorden verwerkt van de Eibo-lijst (Eibo = Engels in het Basisonderwijs) plus nog enkele honderden andere woorden. Woorden Engels 2 bevat in totaal 750 woorden. Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Woorden Engels 2 uitgegaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken, afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen.

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Leerlingen werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Woorden Engels 2 wordt - als een leerling een fout maakt - specifieke feedback gegeven, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

Ga terug naar het productoverzicht Moderne Vreemde Talen.