Bij Muiswerk Educatief hechten wij groot belang aan de privacy van onze gebruikers en relaties. Persoonlijke gegevens worden daarom zeer zorgvuldig door ons verwerkt. Hieronder kun je lezen wat je op het gebied van privacy van ons mag verwachten.

Doel van de persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die je via het contactformulier op deze website met ons deelt, worden gebruikt voor het afhandelen en opvolgen van jouw verzoek. Bij zakelijke aanvragen worden de gegevens daartoe in een bestand opgenomen. Deze gegevens worden ook gebruikt om je, in lijn met jouw verzoek, te informeren over ontwikkelingen die mogelijk interessant voor je zijn. Contactgegevens van particulieren worden verwijderd nadat het verzoek is afgehandeld.

Niet meer gegevens dan noodzakelijk

Wij verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van je dan absoluut noodzakelijk om jouw verzoek op een goede manier af te kunnen handelen. Wij zullen de gegevens die wij van je krijgen nooit combineren met andere gegevens of met gegevens van anderen.

Mogelijke ontvangers van jouw persoonsgegevens

Voor het verzenden van informatie wordt soms gebruik gemaakt van zogenaamde mailing service providers. Muiswerk maakt gebruik van YMLP en Mailchimp. YLMP is een in de EU gevestigde organisatie die zelfstandig aan de Europese privacy wetgeving moet voldoen. Mailchimp is een in de USA gevestigde organisatie die is aangesloten bij het EU-US-Privacy shield. Dit is een waarborg voor de bescherming van persoonsgegevens vergelijkbaar met eisen die aan Europese bedrijven worden gesteld. Daarnaast maken wij gebruik van Teamleader; een Europees online CRM-systeem waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Met alle partijen zijn tevens overeenkomsten gesloten die borgen dat de persoonsgegevens die wij met hen delen met dezelfde zorgvuldigheid worden behandeld als wij dat doen. Het spreekt wat ons betreft voor zich dat wij jouw gegevens niet verkopen of leveren aan partijen die jouw gegevens voor hun eigen doelen willen gebruiken.

Hoe wij jouw gegevens veilig houden

Naast contractuele waarborgen hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming. Daarnaast worden wachtwoordgegevens encrypted (versleuteld) opgeslagen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Indien je bij ons informatie aanvraagt nemen wij jouw contactgegevens op in ons bestand. Afgehandelde informatieverzoeken worden na twee jaar verwijderd. Heb je je inschreven voor nieuws updates, dan blijven jouw gegevens tot wederopzegging in ons mailingbestand staan. Indien je van ons geen nieuws meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven. Wij zullen je vanaf dat moment geen gegevens meer toesturen. Dit kun je doen door onderaan onze nieuwsuitingen op de link “Uitschrijven” te klikken. In het geval van een persoonlijke e-mail kun je de mail beantwoorden met het verzoek om verdere zending van informatie te stoppen. Ook nadat je hebt aangegeven geen informatie meer van ons te willen ontvangen blijven jouw gegevens in ons systeem bewaard. Doen wij dit niet, dan bestaat de kans dat wij je in de toekomst toch per ongeluk weer benaderen. Uiteraard kun je ons ook verzoeken al jouw gegevens te verwijderen. Hierover lees je meer in de volgende paragraaf.

Hoe ondersteunen wij jouw rechten

De privacy wetgeving is heel duidelijk in de rechten die jij als ‘betrokkene’ hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Hier kun je lezen welke dit zijn en hoe je deze rechten uit kunt oefenen.

  • Intrekking toestemming: Indien je niet langer wilt dat Muiswerk jouw gegevens gebruikt, kun je je toestemming intrekken. Hoe je dit doet lees je in de eerdere paragraaf “Hoe lang worden jouw gegevens bewaard”.
  • Inzage: Wil je weten welke informatie Muiswerk van jou heeft vastgelegd, dan kun je ons een verzoek tot inzage doen. Wij sturen jou dan alle gegevens die wij van je hebben vastgelegd.
  • Correctie: Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens up-to-date blijven. Toch kan het voorkomen dat onze gegevens de werkelijkheid niet helemaal bij kunnen houden. In die gevallen waarin je constateert dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet juist zijn, kun je ons verzoeken deze te corrigeren.
  • Bezwaar: Als je de indruk hebt dat Muiswerk jouw gegevens oneigenlijk gebruikt kun je tegen dit gebruik bezwaar maken. Wij stoppen dan onmiddellijk het gebruik van jouw gegevens en starten een onderzoek naar jouw klacht.
  • Beperking: In dit geval vraag je ons om de verwerking (in de volksmond ‘gebruik’) van jouw gegevens te stoppen. Eigenlijk is dit hetzelfde recht als het recht van bezwaar, maar dan zonder de klacht.
  • Vergetelheid: In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat mensen alle informatie die over hen is vastgelegd willen laten vernietigen. Ook dit kan. Hierbij geldt wel dat de informatie niet voor een ander (legitiem) doel noodzakelijk is.

Indien je een beroep wilt doen op een van de genoemde rechten adviseren wij je ons een e-mail te sturen met jouw verzoek. Bellen mag natuurlijk ook, maar met een e-mail heb je direct een afschrift van jouw verzoek. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk afhandelen, maar uiterlijk binnen een maand.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Muiswerk Online of Numo doorverbinden. In de meeste gevallen betreft dit de website van de school die via een snelkoppeling Muiswerk Online of Numo start. Muiswerk Educatief kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Muiswerk Educatief raadt scholen aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op jouw computer worden gezet om websites goed te laten werken of het gedrag van de gebruiker van de website te analyseren. Muiswerk plaatst zelf enkele cookies om de website goed te laten functioneren. Daarnaast maakt Muiswerk op haar website gebruik van YouTube voor het tonen van video’s. YouTube plaats daartoe zogenaamde tracking cookies op jouw computer, waarmee zij jouw kijkgedrag en interesses analyseren t.b.v. advertentiedoeleinden. Wij vinden dat het aanbieden van YouTube video’s een essentieel onderdeel uitmaakt van onze website. Daarom heeft Muiswerk er voor gekozen om geen onderscheid te maken in het type cookies. Indien u geen cookies wenst te ontvangen adviseren wij u geen gebruik te maken van onze website.

Als je een klacht hebt

Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat je zeer tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Als deze klacht betrekking heeft op onze normale dienstverlening, neem dan contact op via de reguliere kanalen. Heeft de klacht betrekking om de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je je richten tot de Functionaris Gegevensbescherming. Hij zal jouw klacht vertrouwelijk behandelen. Zijn contactgegevens vind je onder aan deze privacy verklaring. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hen telefonisch bereiken op 0900 - 2001 201 of via Internet op het adres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Muiswerk Educatief
J.A. van Seumerenlaan 5-7
1422 XS Uithoorn
Tel 0297 361664
Fax 0297 361662
Functionaris Gegevensbescherming: Joost Holstvoogd
E-mail: privacy@muiswerk.nl