Als docent ben je ongetwijfeld bekend met het kop-romp-staart-model. Echter, docenten die lesgeven met een interactief leermiddel en zien dat leerlingen redelijk zelfstandig door de stof gaan, vergeten soms om de basis van een goede les in praktijk te brengen. Dat gaat ten koste van de leeropbrengst: zonde! Je kunt dit voorkomen door Muiswerk in te bedden in een sterk didactisch onderbouwde les.

Belangrijke factoren voor het leerproces
Onderwijskundige John Hattie zette op een rij welke factoren het meeste invloed hebben op de kwaliteit van het leerproces:

  • Feedback geven
  • Meta-cognitieve vaardigheden aanleren
  • Strategie├źn aanleren
  • Directe instructie

Docenten laten de vaardigheden in Muiswerk steeds vaker een deel van het curriculum afdekken. Een beweging die wij uiteraard toejuichen. Hoewel een goed interactief programma een deel van bovenstaande factoren kan aanbieden, blijft de docent onmisbaar bij het leerproces. Maar hoe zet u een vaste lesstructuur uit nu leerlingen allemaal met hun eigen onderwerpen bezig zijn?

Het kop-romp-staart-model in een les met Muiswerk
Een les volgens het kop-romp-staart-model start met instructie. Dit kan een onderwerp zijn dat de hele klas aangaat of het kan, op basis van de resultaten, een instructie zijn voor een groepje leerlingen. Vervolgens is er ruimte waarin leerlingen werken met hun eigen oefenprogramma. De docent geeft hierbij feedback op vragen. Tijdens de afsluiting reflecteert de docent met de leerlingen op veel gemaakte fouten en op het lesdoel.

Om te zien hoe bovenstaande in de praktijk werkt, mochten we een lesuur filmen bij Lyceum Oudehoven. Janette de With laat zien hoe zij voor haar havo-4 klas Muiswerk integreerde in het curriculum. Iedere les heeft een doel en met behulp van het kop-romp-staart-model geeft zij dit doel handen en voeten.

Vakinhoudelijke training
Janetta en haar team volgden vorig jaar een vakinhoudelijke training met een taalexpert van De Talengroep. De sectie ontwierp tijdens de training een nieuwe leerlijn waarin Muiswerk een duidelijke plaats heeft en zij maakten samen de opzet voor een goede les met Muiswerk.

Wil je ook een flinke stap zetten met Muiswerk en een vakinhoudelijke training van een taalexpert volgen? Neem dan contact op met bram@muiswerk.nl en prik een datum. Details over de trainingen vind je via www.muiswerk.nl/trainingen.

 

februari 2017