Bijwerken gebruikersgegevens

Jaarlijks verwelkomen scholen nieuwe gebruikers. Ook die gebruikers willen graag aan de slag met Muiswerk Online. Daarnaast verhuizen de meeste gebruikers naar een volgende klas. In deze video laten we zien hoe dit in zijn werk gaat.

Archiveren van gebruikers

Aan het einde van een schooljaar gaan er leerlingen van school. De applicatiebeheerder heeft dan de dankbare taak om Muiswerk Online op te schonen. Door oud-leerlingen te archiveren, voorkomt hij dat zij toch nog kunnen inloggen en zich een licentie kunnen toe-eigenen.

Het leerplan

De selectie van leermodules en materiaal is dynamischer en persoonlijker geworden. Dit alles in het kader van gepersonaliseerd leren. Ieder leerjaar krijgt automatisch een leerplan op maat. Dat leerplan is daarna per opleiding, per klas en zelfs per individu eenvoudig aanpasbaar. In deze video zie je hoe dat werkt.

Taken klaarzetten voor je leerlingen

In Muiswerk Online is het mogelijk om specifieke opdrachten klaar te zetten voor je leerlingen. Dit filmpje laat zien hoe het werkt.

Bekijken en wissen van Persoonlijk Oefen Programma

Deze instructievideo behandelt het bekijken en het wissen van het Persoonlijk Oefen Programma.

Extra rapporten

De Muiswerkbeheerder kan in Muiswerk Online verschillende rapporten oproepen, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het aantal gemaakte oefeningen per maand of het aantal gewerkte minuten per klas.

Snelkoppeling maken op een Windows pc

Deze video laat zien hoe je een snelkoppeling maakt op een Windows pc.

Snelkoppeling maken op een iPad

Deze video laat zien hoe je een snelkoppeling maakt op een iPad.

Snelkoppeling maken op een Windows tablet

Deze video laat zien hoe je een snelkoppeling maakt op een Windows tablet.

Testafname inplannen

In deze instructievideo zie je hoe je een test van Muiswerk kunt inplannen voor je klas of individuele leerlingen.

Gebruikersgegevens afdrukken op labels

In deze video laten wij zien hoe je makkelijk en snel labels met inloggegevens kunt afdrukken om mee te geven aan de leerlingen of om bijvoorbeeld in hun schrift te plakken.