Vorige week waren we op bezoek bij Praktijkschool De Linie in Hoofddorp. Net als veel andere praktijkscholen in het hele land zijn ook zij gevestigd in een wat gedateerd gebouw. Dit in tegenstelling tot de manier waarop zij het rekenonderwijs onderbrengen binnen hun school. Rekenen is een belangrijke basisvaardigheid die ontwikkeld moet worden maar wordt het niet extra krachtig aangeleerd in een bredere en concrete context?

Vorige week werd duidelijk dat in het voortgezet onderwijs het rekenen voortaan vooral wordt behandeld bij het vak wiskunde. Ik sprak hierover met een vmbo-docent die vrijwel alle exacte vakken geeft en hij zei hierover: “Wij gaan het nog breder aanpakken. Op het moment dat ik bij natuurkunde een verhoudingstabel nodig heb voor een bepaalde berekening, sla ik een brug naar het rekenonderwijs. Ik verwacht dat mijn collega economie hetzelfde zal doen met bijvoorbeeld breuken en procenten. Door dit afdelingsbreed af te stemmen, kunnen wij het rekenonderwijs goed inbedden in ons curriculum.”

In feite is dit precies hoe het praktijkonderwijs al lange tijd werkt. Docent Hans Goesten van De Linie gebruikt het liefst zogenoemde takenmappen waarmee hij rekenoefeningen over een bepaald onderwerp selecteert om deze vervolgens toe te wijzen aan zijn leerlingen op het moment dat dit relevant is. In het wiskundeboek kwam het berekenen van een oppervlakte aan de orde. De docent maakt dit beeldend en legt uit hoe de oppervlakte van het klaslokaal kan worden berekend. Door gerichte oefeningen via een takenmap aan te bieden kunnen de leerlingen nu met de computer zelf aan de slag met dit onderwerp en eindeloos oefenen. Leerlingen ontvangen intelligente feedback op iedere gemaakte fout. Dit maakt van iedere fout een leermoment.

Tot slot een oproep aan alle scholen uit het voortgezet onderwijs: het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen bij een PrO-school in de buurt. En als extra bonus: mijn ervaring is dat PrO-docenten onwijs betrokken zijn bij hun leerlingen en die passie is hartverwarmend.

 

maart 2019