Leerlingen laten groeien in rekenen en Nederlands

Bij Muiswerk Educatief geloven wij in de kracht van de growth mindset: een op groei gerichte mindset. Dit in tegenstelling tot de fixed mindset, de statische mindset, waarbij iemand denkt dat intelligentie vast staat.
De growth mindset gaat ervan uit dat je je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen; intelligentie is te ontwikkelen. Dit idee zorgt ervoor dat de leerling graag wil leren. Niet alleen leerlingen maar ook onderwijzers en methodemakers moeten dit goed beseffen.

De overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt ervoor dat de leerling veel vertrouwen heeft in z’n eigen groeimogelijkheden. Het besef is er dat oefenen leidt tot vooruitgang. In onze interactieve programma’s willen wij dit vertrouwen bevestigen en belonen. Hier liggen 5 didactische principes aan ten grondslag:

1. Differentiatie: het adaptieve karakter zorgt voor een unieke individuele leerlijn
2. De leerstof wordt in kleine stapjes aangeboden
3. Iedere oefening wordt voorafgegaan door een heldere instructie of animatie
4. Met ‘fout’ of ‘goed’ nemen wij geen genoegen: slimme feedback helpt de leerling om een opgave de volgende keer wel goed te maken
5. Afwisseling zorgt voor motivatie. Het programma kent ruim 20 unieke oefenvormen waarmee de leerling wordt uitgedaagd

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: Muiswerk werkt!... maar er moet wel geoefend worden. Of het nou gaat om het oefenen met rekenen, oefenen met spelling, begrijpend lezen, woordenschat of één van de andere kernvaardigheden die wij aanbieden.

Muiswerk rekent je niet af maar helpt je vooruit. Het is jouw ‘maatje’ dat je helpt je inspanningen te verzilveren in groei.