Gepersonaliseerd onderwijs
Voor leerlingen ligt de toekomst aan hun voeten. Als docent speel je hierin een sleutelrol. Betrokkenheid bij de leerlingen is voor goede docenten een kernwaarde. Evenals de ambitie het beste uit de leerling te willen halen. De ene docent haalt excellente resultaten door frontaal, docent-gestuurd onderwijs terwijl we zien dat de meer leerling-gestuurde aanpak, steeds meer terrein wint. Dit is een ontwikkeling richting meer gepersonaliseerd onderwijs. Dit leren gaat er van uit dat een leerling zelf bepaalt wat zijn leerdoelen zijn. De docent heeft hierin een ondersteunende rol. Hij gaat met de leerling in gesprek, bekijkt waar deze staat en waar hij heen wil, en helpt hem de leerdoelen te formuleren en te verwezenlijken. Het een is niet per se beter dan het ander; het gaat erom dat je bij iedere aanpak en werkvorm bedenkt: haal ik hiermee het maximale uit mijn leerlingen?

Doelen stellen
Muiswerk biedt het instrument om op het gebied van taal- en rekenvaardigheden het maximale uit de leerling te halen. Hierbij is het een grote uitdaging om de juiste balans te vinden tussen docent- en leerling-gestuurd onderwijs. Beide aanpakken willen wij bedienen. Docenten moeten eenvoudig voor hun klas leerplannen kunnen opstellen voor een maand, kwartaal of schooljaar. Tegelijkertijd willen we ook de leerling de verantwoordelijkheid geven om z’n eigen doelen te stellen in het programma. Uit de vele gesprekken die wij voeren met docenten en leerlingen is één good practice overduidelijk: stel samen met leerlingen doelen en maak duidelijk dat Muiswerk het instrument is om bepaalde vaardigheden je eigen te maken. Muiswerk helpt je groeien.

Een gedeelde missie
Muiswerk en docenten hebben eenzelfde missie: iedere leerling slim laten groeien in rekenen en taal. Het woordje slim heeft voor Muiswerk Educatief betrekking op slimme technologie, slim personeel, slimme auteurs van de taal- en rekenprogramma’s, slim samenwerken met docenten en leerlingen. Slim betekent voor docenten dat hun onderwijs ambitieus, kwalitatief en motiverend is en vanuit een visie wordt vormgegeven. De ontwikkelingen die de digitale wereld brengen, zal iedere professional volgen om te begrijpen hoe dit het onderwijs kan versterken. Slimme technologie maakt het mogelijk om nog meer tegemoet te komen aan de leerbehoeften van de individuele leerling. Als docent kun je deze ontwikkelingen op waarde schatten. Begrippen als gepersonaliseerd onderwijs en differentiatie klinken prachtig maar we weten ook hoe moeilijk het is om in een klas met dertig leerlingen onderwijs op maat aan te bieden. Hoe overzie je als docent je leerlingen wanneer zij allen werken met geïndividualiseerde leerplannen? Hoe bepaal je welke leerling meer uitdaging of juist ondersteuning nodig heeft tijdens het leren?

Grip op het leerproces
Muiswerk biedt de docent grip op dit leerproces van de individuele leerling. Maar ook op klassenniveau geeft het inzicht in de voortgang zodat je als docent weet waar er bijgestuurd moet worden. Het programma rekent de leerling niet af maar helpt de leerling vooruit. Per vaardigheid wordt de leerling gevraagd wat hij al weet. Op basis van deze score, volgt een oefenplan op maat. Als docent volg je vanuit het dashboard de ontwikkelingen van de leerling en klas. Het rijke overzicht aan resultaten weet je als vakman op waarde te schatten: leraarschap is vakmanschap.