Vorig schooljaar startte het Stedelijk Gymnasium Nijmegen met het ‘Intermezzo’, een tussenjaar voor leerlingen die ‘klaar’ zijn met de basisschool, maar nog niet klaar voor de middelbare school. Voor het vak Nederlands bleek het leerplatform Muiswerk Online geschikt.

Erica Regtering, docente Nederlands, vertelde tijdens een verkennend gesprek om welke type leerlingen het gaat. “Vaak hebben deze kinderen nog wat te leren op het gebied van sociaal-emotionele of metacognitieve vaardigheden. Bovendien hebben sommige leerlingen hiaten omdat ze bijvoorbeeld een klas hebben overgeslagen of niet geleerd hebben te automatiseren. Wij verwachten dus een groep leerlingen die sterk uiteenloopt als het gaat om het startniveau.”

Grote niveauverschillen
Vanwege de verwachte grote verschillen tussen de leerlingen, koos het Stedelijk Gymnasium voor Muiswerk Online, een instrument dat gepersonaliseerd leren écht ondersteunt. Daarnaast zochten zij een onafhankelijke methode die losstaat van andere methodes. Regtering: “Wij richten ons op een groep leerlingen die (in potentie) het vwo aan moet kunnen. We willen zo min mogelijk overlap met de stof die in de eerste klas behandeld wordt, omdat leerlingen na dit tussenjaar doorstromen naar een eerste klas vwo of gymnasium.”

Meijerink referentieniveaus
Inmiddels heeft de school een succesvol schooljaar achter de rug en besloten zij om op dezelfde wijze door te gaan. Voor de inzet van Muiswerk betekent dit dat iedere leerling op basis van een persoonlijk leerplan aan de slag gaat met lesstof die hij of zij nog niet beheerst. Iedere vaardigheid is opgebouwd uit modules op basis van de Meijerink referentieniveaus. Waar de ene leerling in de oefenmodule Spelling 2F oefent, werkt een andere leerling bijvoorbeeld aan Lezen 1F of juist Grammatica op 3F-niveau. Er is een keuze uit ruim dertig modules.

Het is onze missie om iedere leerling slim te laten groeien in taal, rekenen en wiskunde. Het is heel mooi dat we ook deze doelgroep goed kunnen ondersteunen in hun persoonlijke leerproces.

 

oktober 2017