Keer op keer blijkt de praktijk van gepersonaliseerd onderwijs lastig. In theorie klinkt het fantastisch om alle dertig leerlingen in jouw klas onderwijs op maat te bieden maar de realiteit is vaak minder rooskleurig. Het leerplatform van Muiswerk biedt uitkomst, zo ontdekte ook Tanay Sueli, docente Rekenen op het Zone.College in Twello.

Deze groene school gebruikt Muiswerk Online al jaren in hun onderwijs voor de vakken Nederlands en Rekenen. De school kent een uitgebreid systeem van zorg voor alle leerlingen en de individuele aandacht voor elke leerling leidt ertoe, dat iedere leerling zich thuis voelt. Muiswerk draagt hieraan zijn steentje bij door iedere leerling geautomatiseerd een persoonlijk leerplan aan te bieden met vaardigheden waar de leerling nog meer in kan groeien. Door middel van kleine stapjes maken ze grote sprongen vooruit.

De rekendocenten merkten dat ze niet altijd konden voldoen aan de individuele vragen; iedere leerling oefent immers in eigen tempo met eigen leerdoelen. Als een soort vliegende kiep probeerden ze de uiteenlopende vragen te beantwoorden. Op het einde van de les merkten ze dat ze niet iedereen even goed hadden kunnen helpen. Daar hebben ze nu iets op verzonnen.

Rubriekenoverzicht Zone.College

Op basis van de resultaten bepaalt de rekendocent nu een lesdoel. Door een matrix wordt inzichtelijk op welke leerdoelen leerlingen uitvallen. In bovenstaand plaatje is duidelijk te zien dat Stan, Bart en Tess (fictieve namen) moeite hebben met de oefening A6 over 'rekenen met inhouden'. Andere leerlingen hebben moeite met het aflezen van de maatbeker. Op basis van deze resultaten, bedenkt docente Tanay nu een of meerdere lesdoelen en ze gebruikt de functie takenmap om enkele bijpassende oefeningen specifiek klaar te zetten voor een groep leerlingen. Soms is een bepaald leerdoel zo belangrijk dat zij de aandacht vraagt van de hele klas. Er volgt een duidelijke instructie en vervolgens werken de leerlingen eerst aan een takenmap met bijpassende oefeningen. Zijn deze afgerond? Dan schiet iedere leerling automatisch door naar het persoonlijke leerplan.

Onderwijs op maat. Zo werkt het wel!

 

maart 2018