Iedere school uit het voortgezet onderwijs zet Muiswerk Online op een andere manier in; een manier die past bij hun visie op onderwijs. We interviewden docenten en leerlingen over Muiswerk Online.

Lyceum Oudehoven

Janetta de With vertelt hoe zij met behulp van Muiswerk Online echt aan het differentiëren zijn op Lyceum Oudehoven. De inhoud van de lessen wordt niet meer bepaald door de methode, maar wordt bepaald door het resultaat dat de leerlingen laten zien. Veel leerlingen beheersen het niveau van de methode nog niet. Muiswerk Online frist de kennis op die de leerlingen eigenlijk al hadden moeten beheersen. Leerlingen merken dat zij groeien en dat zij elke keer beter scoren. Met behulp van de theorie in het programma zetten zij echt stappen vooruit.

Een les Nederlands met Muiswerk Online

Lyceum Oudehoven zette Muiswerk Online voorheen vooral remediërend in, maar inmiddels werken zij in het vierde leerjaar klassikaal met Muiswerk Online. Docente Janette de With en verschillende leerlingen vertellen hoe een les Nederlands met Muiswerk Online verloopt. De les begint met instructie, dan krijgen leerlingen zelf tijd om te werken en elke les eindigt met een opdracht uit de methode of uit Muiswerk Online. Het doel is dat leerlingen zich bewust worden van hun taalgebruik, ook buiten de les Nederlands om.

AOC Oost

AOC Oost is een groene vmbo-school. Leerlingen die hier binnenkomen vanaf de basisschool zijn echt allemaal verschillend. AOC Oost wil alle leerlingen op hun eigen niveau bedienen en dat doen zij met behulp van MuiswerkcOnline. Ze maken gebruik van de Testsuites, om te bepalen op welk F-niveau elke leerling zich bevindt, en van de Oefenmodules. Het mooie van het pakket is dat leerlingen direct een instrument hebben waarmee ze kunnen oefenen, want op basis van dat wat ze wat minder goed kunnen, kunnen ze dooroefenen met automatisch geplaatste oefeningen uit Muiswerk Online.