De sectie Nederlands van het Hervormd Lyceum in Amsterdam had ons uitgenodigd voor een didactisch advies bij het leerplatform Muiswerk Online. Drie jaar geleden zijn ze voor een groep VWO-leerlingen gestart met zogenaamde 'Universalis-klassen': een creatief concept waarbij er thematisch wordt lesgegeven. Er is een goede balans tussen het aanleren van de vaardigheden rondom taalverzorging aan de ene kant én het toepassen van deze vaardigheden in de vorm van toneelstukken, nieuwsuitzendingen of schrijfopdrachten aan de andere kant.

Docent Marleen van Zwieten licht toe: "Afgelopen jaren werkten wij zonder boek en de vaardigheden spelling en grammatica werden aangeboden en aangeleerd via online tools. We merkten dat de kwaliteit van deze (gratis) tools niet voldoende was en dat de docenten de voortgang niet konden monitoren waardoor bijsturen moeilijk was. Dit was erg arbeidsintensief en daarom zochten wij een methode waarmee we het gedeelte taalverzorging goed aan kunnen leren en toetsen."

Tijdens deze zoektocht kwamen ze bij Muiswerk Educatief terecht. Ze zoeken namelijk een methode waarbij:

1. Leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met deze vaardigheden.

2. Docenten kunnen sturen via het aanmaken van gerichte leerplannen.

3. Docenten gerichte oefeningen kunnen klaarzetten wanneer zij een bepaald onderwerp behandelen.

4. Digitaal testen mogelijk is (1F-4F-niveau).

Ze vonden deze mogelijkheden in dit leerplatform. De content is methode-onafhankelijk en modulair in te zetten en deze flexibiliteit is precies wat deze school zoekt. Uitgebreide instructie, feedback en animaties zorgen ervoor dat de leerlingen goed voorbereid kunnen oefenen. De opgedane kennis krijgt vervolgens betekenis in contextrijke opdrachten die door de docenten zijn bedacht. Zo mooi kan onderwijs zijn!

 

juli 2018