Niet één, maar twee splinternieuwe modules voor het vak Engels! Aansluitend op Words A0-A1 en Grammar A0-A1 kunnen jouw leerlingen nu aan de slag met Words A1-A2 en Grammar A1-A2.

Het basisprincipe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. Ook Muiswerk Words A1-A2 werkt adaptief.

 

Grammar A1-A2

Over Grammar A1-A2

Deze module is gemaakt voor leerlingen die het Engels al beheersen op niveau A1 van het ERK (Europees Referentiekader) en heeft als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau A2. De grammatica-onderwerpen in Grammar A1-A2 gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Engels. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • zelfstandig naamwoord meervoud
 • bijwoord
 • niet-precieze hoeveelheden
 • bezit
 • wederkerende voornaamwoorden
 • have got
 • past simple
 • present perfect
 • past continuous
 • past perfect
 • toekomst
 • kunnen, mogen, zou(den)
 • taq questions
 • short yes/no answers
 • betrekkelijke voornaamwoorden

Grammar A1-A2 biedt waar mogelijk ondersteuning met geluid. Doordat de leerlingen de leerstof en de taalvormen ook auditief verwerken, beklijven die beter in het geheugen. De module bestaat uit vijf diagnostische toetsen en 86 oefeningen met in totaal 67 uitlegschermen. De uitlegschermen en oefeningen gaan steeds over een afgebakend deel van het onderwerp, dus de beheersing van kennis en vaardigheden wordt geleidelijk opgebouwd. Het maakt de oefeningen haalbaarder, waardoor de leerling vaker succeservaringen opdoen en vertrouwen krijgen in hun leervermogen. Leerlingen kunnen dezelfde oefening meerdere keren maken. De woorden of zinnen in de herhaalde oefeningen zijn varianten op de woorden of zinnen die eerder verschenen bij de oefening. Er zijn in totaal meer dan 3900 vragen, die per oefening in afwisseling verschijnen.

 

Words A1-A2

Over Words A1-A2

Words A1-A2 behandelt op gevarieerde wijze ruim 1100 Engelse woorden, woordgroepen en uitdrukkingen. Uitgangspunt bij het ontwikkelen is de lijst met examenwoorden Engels voor het vmbo. Ruim 500 van deze woorden worden in het programma expliciet aangeleerd. Words A1-A2 is rijk gevuld met plaatjes en zorgvuldig ingesproken geluiden waarmee het ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen ondersteunt.

De woorden zijn onderverdeeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. De volgende thema’s komen aan bod:

 • people and family
 • in and around the house
 • food and drink
 • body and health
 • word structure
 • sports and leisure
 • appearance and feelings
 • education and work
 • society and crime

Words A1-A2 bestaat uit twee diagnostische toetsen en 81 oefeningen, waar vele uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. Het gaat om meer dan 3400 variabele opgaven.

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van het leren van de betekenis én het inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar, met name als de auditieve steun (het correct uitgesproken woord) ontbreekt. Met Words A1-A2 sla je twee vliegen in één klap: de leerlingen zien veel nieuwe woorden langskomen en de goede geluidsondersteuning helpt hen met het leren van de klank-tekencombinaties van het Engels.

 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via info@muiswerk.nl of telefonisch via 0297 361664 en vraag vrijblijvend een demo aan.

 

Geplaatst: 29 november 2019