Het belangrijkste doel van het programma Woorden Frans is het aanleren van Franse woorden, maar er wordt ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context.

Inhoud

416

woorden

167

ingesproken uitlegschermen

76

oefeningen

1904

vragen

3

diagnostische en evaluerende deeltoetsen

Thema's Woorden Frans

  • de familie
  • mensen (lichaamsdelen)
  • huis
  • schoolwoorden
  • plaats
  • het weer
  • vakantie
  • supermarkt
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Frans.
Voorbeeld van een oefening van Muiswerk Woorden Frans.

Achtergrondinformatie

Woorden FransĀ is gemaakt voor beginnende taalleerders Frans. Belangrijkste doel van het programma is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal.

Het basisprincipe van de Muiswerkprogramma's is dat diagnostische toetsen uitzoeken welke gebieden de student onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Studenten werken op die manier alleen aan hun zwakke plekken.

De stof wordt uitgelegd in uitlegschermen met voorbeelden. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. In de meeste oefeningen van Woorden Frans wordt - als een student een fout maakt - specifieke feedback gegeven, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen goed te doen. De student kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en spiekschermen raadplegen.

Ga terug naar het productoverzicht Moderne Vreemde Talen.