Ieder jaar reikt Muiswerk Educatief een prijs uit aan de student die, op het gebied van inzet, met kop en schouders boven alle andere gebruikers uitsteekt. In het mbo, is Huê Thi Nguyen tot Muiswerker van het schooljaar 2018-2019 uitgeroepen. Zij werd gekozen uit tienduizenden mbo-scholieren en -cursisten.

Huê is cursist volwasseneneducatie bij ROC Nijmegen. Zij is geboren in Vietnam en woont sinds 1990 in Nederland. Ze bracht drie kinderen groot en werkte voor verschillende computerbedrijven waar de voertaal altijd anders was dan Nederlands. Om beter Nederlands te leren lezen, schrijven en spreken, is Huê vorig jaar een opleiding NT1 bij ROC Nijmegen gestart (waar Muiswerk ook wordt ingezet). Bovendien wordt zij tijdens haar leerproces door een vrijwilliger ondersteund. Op deze manier verbetert zij haar kansen op de arbeidsmarkt.

Muiswerker van het jaar
Bij het bepalen van de “Muiswerker van het jaar” wordt gekeken naar de totale werktijd, de hoeveelheid gemaakte toetsen en oefeningen en de duur per oefening en toets. Daarnaast wordt de docent geraadpleegd om te verifiëren of de winnaar een serieuze Muiswerker is.

Huê heeft dit schooljaar bijna honderd uur gewerkt met de online taalprogramma’s van Muiswerk en daarbij bracht ze maar liefst 77 toetsen tot een goed einde. In het bijzijn van haar medecursisten en trotse docent Gertie Brandts werd ze daarom verrast met deze eervolle prijs. Blij en trots nam zij hiervoor een certificaat, een bos bloemen en een prachtige iPad in ontvangst, uit handen van Sander Beek van Muiswerk Educatief.

MBO-Muiswerker van het jaar 2018-2019

 

Over ROC Nijmegen
ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 150 beroepsopleidingen in Nijmegen en Boxmeer. Je kunt er een opleiding volgen in het middelbare beroepsonderwijs of in de volwasseneneducatie. ROC Nijmegen biedt jou hiermee de kans om succesvol mee te doen; nu en later.

Over Muiswerk
Meer dan 3.300 schoollocaties in Nederland gebruiken de online leermiddelen van Muiswerk Educatief voor Nederlands, Rekenen en Wiskunde en Engels. Het afgelopen schooljaar maakten ruim 120.000 leerlingen en studenten in totaal meer dan 8,4 miljoen oefeningen en toetsen.

 

Geplaatst: 3 juli 2019