Gebruik je een totaalpakket Nederlands of een pakket Woordkennis Nederlands? Dan kun je nu een nieuwe module klaarzetten voor je leerlingen! Met Nederlands NT2 Start kan iemand die start met Nederlands als tweede taal vanaf de eerste dag aan de slag.

 

Inhoud Nederlands NT2 Start

De module Nederlands NT2 Start biedt 650 verschillende woorden actief aan. Met ‘actief aanbieden’ bedoelen we dat we het woord aanbieden in een bepaalde oefening door tegelijkertijd het plaatje, het geschreven woord en de bijbehorende tekst aan te bieden. De module gaat in kleine stapjes door de lesstof en bevat veel geluid. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Oefenen met de ‘knoppen’ van Muiswerk Online en met de computervaardigheden klikken, slepen en typen.
  • Aanbod van het alfabet, tweeklanken, cijfers, grote getallen en geld.
  • Eerste aanbod van woordsoorten: enkele werkwoorden, voorzetsels, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en lidwoorden en tot slot vraagwoorden.
  • Thematische woordenschatontwikkeling. Eerste aanbod middels beeld, tekst en geluid: eten en drinken, het huis, de school, verkeer en vervoer, de familie, het lichaam, de kleding, winkels en bedrijven.
  • Nog meer woorden: kleuren, vormen en figuren, de klok, dieren en de natuur, het weer en de seizoenen, dagen, weken, maanden, jaren, geld en betalen.
  • Verrijkingsstof voor snelle leerders.

Ga naar het overzicht van de oefeningen.

 

Woorden leren in vier fases

De Muiswerkmodules zijn in eerste instantie bedoeld als een waardevolle aanvulling op de lessen van de vakdocent in de groep. Als het gaat over de woordenschatontwikkeling van NT2-leerders, dan zal de eerste fase van het Viertakt-model (voorbewerken) duidelijk in de klas plaatsvinden onder leiding van de docent. De tweede fase (semantiseren) vindt deels in de klas plaats en deels binnen Muiswerk. De fases drie en vier (consolideren en controleren) komen ruimschoots binnen Muiswerk aan bod.

  • Voorbewerken: voorkennis activeren en leerling/student betrekken bij een onderwerp.
  • Semantiseren: heldere uitleg van het woord binnen de gebruikte context.
  • Consolideren: gericht oefenen op het daadwerkelijk onthouden van het woord.
  • Controleren: checken of het woord ook echt onthouden is en correct gebruikt kan worden.

Nederlands als tweede taal

Veel (taal)scholen, beroepsopleidingen en taalverhogingstrajecten geven het vak Nederlands als Tweede Taal in het kader van de Wet Inburgering of de Wet Taaleis. Het leren van een taal als tweede taal heeft overeenkomsten met het leren van een taal als moedertaalspreker, maar in de praktijk blijken de verschillen vaak groter dan de overeenkomsten. Moedertaalsprekers leren de taal spelenderwijs en op jonge leeftijd. Tweedetaalleerders leren de nieuwe taal meestal op latere leeftijd en relateren de nieuwe taal (qua structuur, klank, woordvorming) aan talen die ze eerder geleerd hebben. Dat kan soms helpen, maar het kan de taalleerder ook in de weg zitten.

Ook is er een verschil tussen het aanbieden van een taal als ‘vreemde taal’ (zoals dat in Nederland gebeurt met Engels, Frans, Duits en Spaans op middelbare scholen) en het leren van een tweede taal voor algemeen, dagelijks gebruik. NT2-leerders die zich als nieuwkomers in Nederland willen redden, zijn vanaf de eerste dag afhankelijk van hun taalvaardigheid. Dat is wezenlijk anders voor een toerist die zich in het buitenland tijdelijk kan redden met een paar woorden en veel handen-en-voeten-werk. Om die reden is het dan ook van belang dat de oefenmodules NT2 aansluiten bij de taalbehoefte van leerlingen/studenten die zich het Nederlands echt als tweede taal eigen willen maken.

Module gebruiken

Als je een totaalpakket Nederlands of een pakket Woordkennis Nederlands in huis hebt, kun je Nederlands NT2 Start activeren voor jouw leerlingen en studenten via het leerplan.

 

Veel plezier met Nederlands NT2 Start!

 

Geplaatst: 2 oktober 2019