Gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs tilt leerlingen naar een hoger niveau

José Nierop volgde de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde op 20 mei 2017 af met haar eindscriptie 'Omgaan met verschillen op het vmbo, een onderzoek naar de invloed van effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs'. De programma's van Muiswerk waren onderdeel van het onderzoek. De conclusie: een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren kan leerlingen naar een hoger niveau tillen. 

Uit vele onderzoeken is gebleken dat leerlingen baat hebben bij differentiatie, activerende didactiek en het inzetten van interactieve werkvormen. De methode biedt te weinig mogelijkheden om leerlingen passend werkwoordspellingonderwijs te bieden. De onderzoeksvraag luidde: op welke manier kan ik mijn klas (vmbo kader) op het ISW Vakcollege Hoge Woerd doelgericht, effectief en gedifferentieerd werkwoordspellingonderwijs aanbieden, rekening houdend met de verschillende voorkeuren voor didactische werkvormen van de leerlingen, met als beoogd resultaat dat zij een uitstroomniveau van 2F of hoger behalen?

José ontwikkelde een lessenserie waarbij rekening werd gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. De serie gaf opdrachten waarbij leerlingen hun parate kennis over de werkwoordspelling moesten toepassen. Ter ondersteuning van de lessenserie werkten de leerlingen met een persoonlijk oefenprogramma in Muiswerk Online. Door het gebruik van formatieve- en summatieve toetsen uit Muiswerk, leerplannen en een tweetal enquêtes zijn gegevens vrijgekomen en conclusies getrokken. Het tijdsplan zag er als volgt uit:

Aan het einde van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een mix van effectief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren, leerlingen naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij hebben, volgens de leerlingen, de interventielessen met behulp van verschillende didactische werkvormen bijgedragen aan hun groei in werkwoordspelling en is hierdoor genoeg afgestemd op het juiste niveau en de onderwijsbehoeftes.

Mooi om te zien dat er in zo'n korte tijd zulke resultaten gehaald kunnen worden! Onderzoek liet al eerder zien dat Muiswerk werkt. Maar... er moet wel geoefend worden. De docent staat aan het roer en is allesbepalend. Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat Muiswerk hier een geweldig hulpmiddel bij kan zijn.

Ga naar de samenvatting en eindconclusie van het onderzoek.