Werk je met de Engelse modules van Muiswerk, dan heb je het misschien al gezien: er zijn twee gloednieuwe modules voor Engels. Words A0-A1 vervangt de modules Woorden Engels 1 en 2 en Grammar A0-A1 vervangt de module Interactive Grammar. Niet schrikken dus, als je in het leerplan van je leerlingen ineens andere modules ziet staan.

Verschil Words A0-A1 met Woorden Engels 1 en 2

Ten opzichte van de ‘oude’ modules Woorden Engels 1 en 2 is er veel veranderd: Words A0-A1 behandelt bijna twee keer zoveel woorden, heeft 20% meer opgaven, allemaal nieuwe plaatjes, een extra oefenvorm (memory) en veel vaker gerichte feedback, waardoor de leerling de kans krijgt te leren van de gemaakte fouten. Echter, de belangrijkste veranderingen zijn didactisch van aard. Er is in dit programma veel meer aandacht gekomen voor de schrijfwijze. Naast het geluid verschijnt – waar dat mogelijk is – ook de spelling van het woord. Het inschakelen van een extra zintuig bij het zien van de woordvorm zal helpen bij het onthouden van die woorden. Bovendien ondersteunt het programma met deze toevoeging ook het leren lezen en spellen van Engels.

Muiswerk Words A0-A1

Verschil Grammar A0-A1 met Interactive Grammar

Grammar A0-A1 is de opvolger van Interactive Grammar. Het leer- en oefenmateriaal is ten opzichte van dat programma uitgebreid en zuiver gericht op de grammaticale kennis en vaardigheden die nodig zijn om het niveau A1 van het ERK te bereiken. Naast dit alles biedt Grammar A0-A1 ten opzichte van het programma Interactive Grammar:

  • een grotere variatie aan oefenvormen;
  • meer fasering van de leerstof en oefenstof: de leerstof wordt in kleinere stapjes aangeboden en geoefend, waardoor de leerdoelen haalbaarder worden, en de leerlingen door meer ‘succeservaringen’ beter gemotiveerd blijven;
  • meer expliciete uitleg van (deel)onderwerpen met meer voorbeelden;
  • meer ondersteuning met geluid: de leerstof wordt waar maar mogelijk verwerkt aan de hand van het gehoor. Zo wordt de juiste uitspraak van woorden ook gelijk ingeprent;
  • ook hier is vaker gerichte en inhoudelijke feedback op te verwachten fouten, waardoor de leerling beter leert van gemaakte fouten.

Muiswerk Grammar A0-A1

 

Geplaatst: 21 augustus 2018