Steeds meer scholen gebruiken de slimme, online modules van Muiswerk om hun leerlingen te laten groeien in Nederlands, in rekenen en in Engels. Hoe meer gebruikers, hoe meer wensen voor nieuwe onderwerpen en voor verbeteringen. In dit bericht vind je een overzicht van alle nieuwe modules en vernieuwde modules die per direct voor iedereen beschikbaar zijn. 

Voor Nederlands

 • Woorden 1, 2, 3: alle oefeningen beginnen nu met het noemen van het leerdoel. Hierdoor zijn leerlingen zich meer bewust van het onderwerp waar ze aan gaan werken en beklijft de stof nog beter.
 • Woorden 1F, 2F: ook aan het begin van alle oefeningen van deze modules zien de leerling eerst een duidelijk leerdoel.
 • Woorden 3F: een splinternieuwe module met spectaculaire vormgeving en een enorme hoeveelheid plaatjes en geluiden. Hier zijn de leerdoelen direct toegevoegd.
 • Woordkennis 1-5 NT2: de vormgeving is drastisch vernieuwd en er zijn veel oefeningen toegevoegd.
 • Lezen 3F: hier zaten veel docenten al op te wachten. Ook dit is een nieuwe module. Lezen 3F is vooral bedoeld voor leerlingen aan het eind van de havo-opleiding en in de klassen 4 en 5 van het vwo. Het programma kan gebruikt worden als actieve voorbereiding op het examen Tekstbegrip in havo en vwo.
 • Spelling voor gevorderden is van naam veranderd en heet nu Spelling 4F.
 • Argumenteren is van naam veranderd en heet nu Argumenteren 3F-4F.
 • Studievaardigheid  is van naam veranderd en heet nu Studievaardigheid 1F-2F.
 • Strategisch Lezen is van naam veranderd en heet nu Strategisch lezen 2F.
 • Uitdrukkingen 1 is van naam veranderd en heet nu Uitdrukkingen 1F-2F.
 • Uitdrukkingen 2 is van naam veranderd en heet nu Uitdrukkingen 3F.
 • Formuleren 1F is splinternieuw en vervangt de module Formuleren.
 • Formuleren 2F is ook splinternieuw. Deze module vult het gat tussen Formuleren 1F en Formuleren 3F en 4F. De Meijerinkserie is hiermee compleet.
 • Testsuite 7 verwijst vanaf nu ook naar de Formuleren-modules.

Voor rekenen

 • Turbotafels: een nieuwe module, ontwikkeld voor leerlingen in het basisonderwijs, maar ook leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben nog vaak moeite met de tafels. We kregen de vraag naar een aparte module voor het automatiseren van tafels bijna wekelijks en daar hebben we nu eindelijk een antwoord op. Zoals bij alle Muiswerkmodules, kun je als docent de resultaten goed in beeld krijgen en zien waar je leerlingen extra hulp nodig hebben. Turbotafels leert leerlingen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. De module bevat meer dan 2000 opgaven, verdeeld over 90 oefeningen en 5 toetsen.
 • Turbotafels Plus: het vervolg op Turbotafels. De tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 worden herhaald en de tafels van 6, 7, 8 en 9 komen er als nieuwe stof bij. Ook deze module bevat meer dan 2000 opgaven. Er zijn 9 toetsen en 89 oefeningen in 12 verschillende oefenvormen. Leerlingen zullen vooral de leerzame ‘tafelpuzzels’ als uitdagend ervaren.
 • Rekenen op Maat 1 t/m 8: alle oefeningen beginnen nu met het noemen van het leerdoel. Hierdoor zijn leerlingen zich meer bewust van het onderwerp waar ze aan gaan werken en beklijft de stof nog beter.
 • Meten en Meetkunde 1F: de uitleg en de feedback zijn flink aangepast. Het taalgebruik is versimpeld en er zijn meer animaties toegevoegd. Ook is een aantal plaatjes opnieuw vormgegeven. In enkele oefeningen zijn nieuwe onderwerpen gekozen die beter bij de belevingswereld van de leerling past.
 • Getallen 2F: De oefeningen zijn opnieuw ingedeeld. Rubrieken A t/m E bevatten de 2F-stof, de overige oefeningen zitten in de verrijkingsstof. De uitleg is verbeterd om beter aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Verschillende plaatjes in de oefeningen en uitleg zijn opnieuw vormgegeven.
 • Testsuite 8: De resultatenbijlage is aangepast, zodat je als docent niet alleen het gewogen gemiddelde van de vier domeinen als resultaat krijgt, maar ook een score met de weging die in de syllabus gehanteerd wordt.

Voor Engels

 • Words A0-A1: een splinternieuwe module die leerlingen van niveau A0 naar niveau A1 brengt. Het programma leert leerlingen meer dan duizend woorden. Words A0-A1 is rijk gevuld met mooie plaatjes en geluiden waardoor ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen ondersteund wordt. Er zijn 3400 opgaven, verdeeld over 90 oefeningen en 3 toetsen.
 • Grammar A0-A1: ook deze module is splinternieuw. Grammar A0-A1 vervangt Interactive Grammar. Het bevat ruim 3000 vragen, 76 oefeningen en 5 toetsen.

 

Voor gebruikers van onze programma’s: let op, de inhoud van de leerplannen is ook aanzienlijk gewijzigd. We wijzen nu nog beter per opleiding passende modules per vaardigheid toe en volgen nog beter de Meijerink indeling.

 

Geplaatst: 21 augustus 2018