De screeningsprogramma’s zijn gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie. Met deze programma's kunnen leerachterstanden en leerproblemen gesignaleerd worden.

De screeningsprogramma’s leveren een gedetailleerde diagnose met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over een gemaakte toets. Gegevens waar een docent of remedial teacher mee aan de slag kan.

Prijzen
Leerlingaccount:
€ 7,- incl. btw per leerling per jaar
Docentaccount: € 22,- incl. btw per docent per jaar. Wanneer jullie al gebruik maken van Numo worden deze kosten niet meegerekend.

Omschrijving Testsuite 2

 • Unieke kenmerken
  - laat direct resultaat zien
  - presenteert een vergelijking met andere scholen;
  - is gebaseerd op onderzoek in de praktijk;
  - geeft een Meijerink-indicatie;
  - maakt koppeling naar Muiswerk Oefenprogramma's mogelijk, waardoor direct de juiste programma's klaar staan voor elke leerling.
 • Inhoud
  Aan bod komen de gebieden Hoofdrekenen, Rekenen en wiskunde 1, Rekenen en wiskunde 2, Ruimtelijk inzicht en Snelrekenen.
 • Resultaten
  Na de testafnames print je een overzicht van alle resultaten. Dit heet het profiel. In de bijlagen vind je vervolgens ook de resultaten van elke test apart.
Het startscherm van Testsuite 2 Screening Rekenen & Wiskunde.
Een voorbeeld van een profielafdruk van Testsuite 2.

Het signaleren van rekenproblemen

De screeningsprogramma’s op het gebied van rekenen en wiskunde kunnen worden ingezet bij de screening en diagnostiek van rekenproblemen (zie stroomschema). Op basis van met de testen verzamelde gegevens en het daarna uitgevoerde vervolgonderzoek kan een remediëringsplan worden opgesteld en kunnen adviezen voor de onderwijskundige begeleiding gegeven worden.

Bij het afspreken van een protocol is belangrijk wat er in de school met de gegevens gedaan kan worden: is remediëring van tekorten mogelijk? Is extra begeleiding mogelijk? Zo ja, voor hoeveel leerlingen met welke problemen? Wanneer stuur je leerlingen door voor extern onderzoek? Wie worden er geïnformeerd over de resultaten (mentor, andere docenten, ouders, leerlingen zelf)? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Uit deze opsomming blijkt al dat je voor het afspreken en opstellen van een protocol ruim de tijd moet nemen.

Stroomschema