Testsuites onderzoeken of leerlingen een bepaald F-niveau beheersen en signaleren leerachterstanden en -problemen. De resultaten van testsuite 7 voor Nederlands en 8 voor rekenen/wiskunde kun je koppelen met Numo. Meer informatie over het koppelen met Numo lees je hier. Voor advies kun je ons bereiken via info@kurve.nl of telefonisch via 0297 361 664.