De screeningsprogramma’s zijn gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie. Testsuite 3 bevat testmateriaal voor het signaleren van hiaten en leerproblemen op het gebied van de moderne vreemde talen: Engels, Frans en Duits.

Prijzen
Leerlingaccount:
€ 7,- incl. btw per leerling per jaar
Docentaccount: € 22,- incl. btw per docent per jaar. Wanneer jullie al gebruik maken van Numo worden deze kosten niet meegerekend.

Omschrijving Testsuite 3

  • Het Testmateriaal Engels bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (Eibo-toets, twee paralleltoetsen en Orthografische Kennis Engels), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) en Woordkennis (Eibo-toets en toetsen niveau 1 en 2).
  • Het Testmateriaal Duits bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (twee paralleltoetsen), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) en Woordkennis (twee toetsen, niveau 1 en 2).
  • Het Testmateriaal Frans bestaat uit toetsen op het gebied van Spelling (twee paralleltoetsen), Tekstbegrip (twee toetsen, niveau 1 en 2) en Woordkennis (twee toetsen, niveau 1 en 2).
  • De resultaten van alle toetsen worden automatisch verwerkt en kunnen ook worden afgedrukt.
Voorbeeld van een opgave van Testsuite 3 Screening Duits, Engels, Frans.
Een voorbeeld van een profielafdruk van Testsuite 3 Screening Duits, Engels, Frans.