Met Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F onderzoek je snel en efficiënt of een bepaald Meijerink rekenniveau (1F, 2F of 3F) door de leerling wordt beheerst. De testen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen, bij nieuwe leerlingen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar.

Prijzen
Leerlingaccount:
€ 7,- incl. btw per leerling per jaar
Docentaccount: € 22,- incl. btw per docent per jaar. Wanneer jullie al gebruik maken van Numo worden deze kosten niet meegerekend.

Omschrijving Testsuite 8

  • Inhoud
    Aan bod komen de gebieden Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. De afname is volledig online en duurt ongeveer 45 minuten.
  • Resultaten
    De uitslag bestaat uit twee gedeeltes. Een profielafdruk en een bijlage. De profielafdruk geeft weer of het totaalniveau en de domeinniveaus gehaald zijn. In de bijlage wordt het resultaat verder uitgewerkt en kunnen aanwijzingen voor vervolgstappen aangegeven worden. Een niveau is gehaald als 65% van alle vragen goed beantwoord is. Deelscores voor een domein hoeven niet aan die norm te voldoen om het niveau te halen, zolang het gemiddelde van de domeinen wel aan de norm voldoet. In de onderwijssituatie is het wenselijk om te remediëren op domeinen waarop het niveau niet behaald is. De achterliggende kennis en vaardigheden wordt immers ook weer in het volgende niveau als bekend verondersteld. Het is ook mogelijk om een groepsoverzicht af te drukken, waarin de resultaten van alle leerlingen van je klas samenkomen.
  • Het Muiswerk Volgsysteem
    Als docent heb je een missie: leerlingen het beste uit zichzelf laten halen. Om dit te realiseren, wil je weten waar ze staan en hoe zij zich ontwikkelen. Van ieder testmoment ontvang je een gedegen resultaatoverzicht op basis van de kernvaardigheden. Per leerling, per klas of per opleiding kun je de ontwikkeling bekijken.
Voorbeeld van een opgave uit Muiswerk Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F.
Een voorbeeld van een profielafdruk van Testsuite 8.
Het Muiswerk Volgsysteem voor het vak Rekenen.

Gevalideerd en genormeerd

De Commissie voor Toetsen en Examens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft sets referentietesten ter beschikking gesteld voor uitgevers van testmateriaal. Aan de hand van deze referentietests, ook wel ankertesten genoemd, kan de norm worden bepaald. Op basis van een ankeronderzoek naar Testsuite 8 is de test opnieuw genormeerd en opnieuw gevalideerd.

Ga terug naar het testsuite overzicht.