Ieder jaar reikt Muiswerk Educatief een prijs uit aan de basisschoolgroep die het hardst heeft geoefend in Muiswerk. Dit schooljaar gaat de prijs naar groep 7A van OBS Sterrenborgh in Enschede!

Woensdag 3 juli werd groep 7A verrast: een onbekende kwam het lokaal binnen en nam het over van de meester. Zij stelde vragen als: Wat hebben jullie geleerd dit jaar en waarmee hebben jullie dat geleerd? Al snel noemde één van de leerlingen Muiswerk: de reden van mijn bezoek.

Met elkaar hebben de leerlingen 2511 uren geoefend in Muiswerk! Een enorme prestatie. Leerlingen vertellen dat ze door het oefenen niveaus zijn gestegen. Meester Henk kijkt wekelijks wie de meeste minuten heeft gemaakt en stelt daar een beloning tegenover. Ook hij ervaart groei: “De leerlingen zijn gemotiveerd om er thuis en op school mee te werken. Iedereen werkt op zijn niveau aan zijn eigen leerdoelen. Zo krijgt de ene leerling de herhaling die hij zo hard nodig heeft en een andere leerling werkt juist verder en specialiseert zich meer in een bepaalde richting, bijvoorbeeld Engels.”

Als beloning ontvingen de leerlingen een oorkonde en een prachtig cadeau, namelijk een InO-bot. De prijs werd zeer enthousiast ontvangen! Meer weten over deze geavanceerde vloerrobot? Kijk eens op www.b-bot.nl of op Facebook of LinkedIn.